”FRA-lagen är nödvändig för Sveriges säkerhet”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK Karin Enström (m): ”En bra kompromiss mellan behovet av nationell säkerhet och skyddet för individens personliga integritet”

Maria Abrahamsson undrar i en debattartikel i Aftonbladet (10/7-08) vad de andra EU-länderna kommer att tycka om att deras mejltrafik kan komma att avlyssnas när Sverige tar över ordförandeskapet nästa år. Här uttrycker Abrahamsson en vanlig missuppfattning om signalspaningen.

Sverige är i dag inte ensamt i Europa om att vilja bedriva signalspaning i kabel. Dessutom är det inte fråga om en massövervakning som kommer att drabba oskyldiga. Faktum är att signalspaning i kabelburen trafik redan finns i både Tyskland och Storbritannien.

Dessutom har även USA en mycket omfattande signalspaning som även fångar upp svensk trafik.

Argumenten från vissa internetleverantörer att signalspaningen i Sverige skulle hota deras intressen blir därför snedvriden. Men, att bedriva signalspaning i kabel är givetvis inget ändamål i sig. Vi behöver detta instrument för att ha en verkningsfull försvarsunderrättelsetjänst.

Maria Abrahamsson skriver i sin artikel att den utvidgade signalspaningens betydelse för våra soldater i Afghanistan skulle vara en ”rövarhistoria”.

Detta är helt fel. Både ÖB Håkan Syrén och FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson har vittnat om att de underrättelser vi kan samla in via signalspaningen är mycket viktiga för säkerheten för svenskar på internationella uppdrag. ÖB säger bland annat att han är helt beroende av dessa underrättelser för att kunna bedöma säkerhetsläget, i till exempel Afghanistan, och byta information med andra länder.

Jag håller med Maria Abrahamsson om att det är viktigt att värna den personliga integriteten och att det är tråkigt att FRA-debatten tar bort fokus från andra reformer som regeringen genomför.

Införandet av signalspaning i kabel är dock en viktig fråga för Sveriges säkerhet och förslaget har modifierats med flera kontrollmekanismer för att skydda den personliga integriteten.

Signalspaningen lagregleras och blir teknikneutral nu för första gången.

FRA-lagen är en bra kompromiss mellan behovet av nationell säkerhet och skyddet för individens personliga integritet.

Karin Enström (m)

riksdagsledamot och

ledamot i Försvarsutskottet

Publicerad: