– Märk apelsiner från illegala bosättningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska kyrkan: Svenska konsumenter måste kunna välja bort varor från ockuperade områden

Var kommer dadlarna ifrån? Kommer de från Israel eller kommer de från ockuperade palestinska områden? Jag vill veta det när jag handlar. Den rätten har man som konsument.

Svenska kyrkan, Diakonia och tjugo andra frivilligorganisationer pekar i en färsk rapport på dubbelmoralen i att EU stämplar israeliska bosättningar på palestinskt område som olagliga, samtidigt som varor importeras därifrån, varor som inte märks med sitt ursprung.

Många produkter som det står ”Israel” på kommer från ockuperad mark. Vi köper gärna israeliska produkter av men vi vill inte köpa produkter från bosättningar i ockuperade områden. Vi som önskar staten Israel en god framtid ser med oro på hur stödet till bosättarna urholkar grunden för en demokratisk utveckling av landet, med respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Om inte Mellanöstern kan vara en mångreligiös region, vilket hotas på flera sätt, blir framtidsutsikterna än mörkare.

I svenska butiker märks apelsiner och dadlar från bosättningar som om de kom från Israel. Det är i strid med EU:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. Enligt detta anses det vilseledande om en butik marknadsför en vara på ett sätt som gör att en konsument köper något som hen egentligen hade velat avstå från att köpa. Eftersom bosättningarna inte utgör en erkänd del av Israel bör således varor från dessa inte säljas som israeliska. Så sent som i somras har EU-kommissionen klargjort att direktivet är direkt tillämpbart på dessa produkter.

Redan 2009 införde Storbritannien riktlinjer för hur varor från illegala bosättningar ska ursprungsmärkas. Det vore märkligt om Sverige, med sin ambitiösa konsumentlagstiftning, inte skulle kunna göra detsamma.

Handeln med varor från bosättningar är i sig inte olaglig, men genom EU:s olika avtal med Israel kan bosättarprodukter passera tullen in i EU med diverse skattelättnader som bara är ämnade för varor från Israel.

Både Israel och Palestina har frihandelsavtal med EU. Men medan handeln mellan Israel och EU utvecklas tvingas palestinierna förlita sig på export via Israel för att komma åt den europeiska marknaden. Exporten försvåras av vägspärrar, krav på olika tillstånd och godtyckliga kontroller.

Det mesta av det som exporteras från Västbanken, oavsett om det kommer från palestinska producenter eller illegala bosättningar, är jordbruksprodukter. Men medan bosättarna har subventionerad el och vatten, tvingas palestinska bönder ofta köpa vatten från det israeliska vattenbolaget, vatten som kommer från källor inne i Västbanken. Det är nästan omöjligt för palestinier att få tillstånd att borra egna brunnar i den del av Västbanken som kallas område C, enligt Osloavtalen, och som utgör 60 procent av det ockuperade området. De knappt 10 000 bosättare som bor och arbetar med jordbruk i Jordandalen använder en fjärdedel av den mängd vatten som 2,5 miljoner Västbankspalestinier har tillgång till. Även palestiniernas import av konstgödsel är starkt begränsad. Sammantaget gör detta att exporten från bosättningarna, enligt en färsk rapport från Crisis Action, är ungefär femton gånger högre än från palestinierna.

Varför skriver vi som biskopar detta? Av enkla skäl. Detta är en orättfärdig situation som har svårt att nå igenom mediebruset. Det man inte hör om glöms bort. Det är också en fråga om kristna palestiniers möjlighet att stanna i Västbanken. Deras närvaro är en fredsfaktor och deras frånvaro betyder polarisering.

Därför uppmanar vi konsumentminister Birgitta Ohlsson att skyndsamt få till en ursprungsmärkning av varor från illegala israeliska bosättningar.

Anders Wejryd

Hans-Erik Nordin

Publisert: