Debatt

Sluta ge stöd till rött kött och förtida död

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörer vädjar till ministern: sluta subventionera rött kött, chark, feta mjölkprodukter och socker

Debattörernas vädjan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: Våra skattepengar ska inte användas till att skapa sjukdom och förtida död – avskaffa subventionerna till produktion av rött kött, chark, feta mjölkprodukter och socker.
Debattörernas vädjan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: Våra skattepengar ska inte användas till att skapa sjukdom och förtida död – avskaffa subventionerna till produktion av rött kött, chark, feta mjölkprodukter och socker.

DEBATT. Fram till år 2010 fick tobaksodlare inom EU ekonomiskt stöd. Gradvis insåg vi det absurda i detta varför de avskaffades. Alkoholproduktion får i dag subventioner men detta kompenseras av en hög punktskatt.

Det är dags att rikta om våra skattemedel också inom livsmedelsindustrin för att främja en god folkhälsa och förebygga kostrelaterade sjukdomar.

Rött kött, chark, feta mjölkprodukter och socker är livsmedel som idag bidrar till ohälsa enligt hälsomyndigheter i alla EU-länder. För dessa livsmedel finns EU-stöden märkligt nog kvar. Konsumtionen av dessa livsmedel ligger även på extremt höga nivåer idag.

Bara i Sverige har konsumtionen av kött ökat 50 procent sedan 70-talet. Rött kött och chark orsakar cancer enligt Världscancerfonden och WHO. En minskad köttkonsumtion förordas av expertpaneler världen över.

Mejeriprodukter är våra främsta källor till mättat fett vilket höjer kolesterol och orsakar hjärtkärlsjukdom. Animalieproduktionen i stort är även ett miljöproblem, bidrar till spridning av multiresistenta bakterier och har varit ursprung till viruspandemier.

Tillsatt socker i maten orsakar övervikt och enligt WHO bör vi i Sverige minst halvera intaget.

Av EU:s budget på 140 miljarder euro går drygt 24 miljarder euro (ca 217 miljarder kronor) till att stimulera produktionen av betsocker, mjölkprodukter, rött kött och chark.

Vi måste fråga oss: Är det verkligen rimligt att våra politiker låter våra skattepengar upprätthålla låga priser och en hög konsumtion av livsmedel som gör oss sjuka, skapar övervikt och förkortar våra liv?

Enligt FN är dessa subventioner huvudorsaken till att dagens matförsörjningssystem är dysfunktionellt då det styr oss att äta mer ohälsosamt. Våra politiker har ett ansvar att balansera detta genom styrmedel.

Storbritannien har nyligen visat vägen genom att avisera en sockerskatt. Vår nuvarande folkhälsominister har efteråt uttalat sig mot detta men utan några vetenskapligt underbyggda skäl.

Nya styrmedel skulle rädda liv. Nyligen publicerades en studie som visar att om hela jordens befolkning skulle äta grönare enligt globala kostrekommendationer skulle 5,1 miljoner förtida dödsfall kunna förebyggas varje år. En helt växtbaserad kost skulle förebygga 8,1 miljoner förtida dödsfall årligen. Hundratals till tusentals miljarder kronor kommer sparas i minskade vårdkostnader.

Sett till vad vi vet idag kan det inte kallas annat än en hälsoskandal att industrier som säljer hälsovådliga livsmedel subventioneras av hundratals miljarder kronor av våra skattepengar.

I stället borde vi öka stöden till produktion och marknadsföring av frukt, bär och grönsaker, livsmedel som är hälsosamma. Den svenska produktionen är i dag låg och lönsamheten dålig. Att öka stödet kommer stärka svensk landsbygd och samtidigt ge oss konsumenter nyttigare och närodlad mat.

I Sverige är kostmönster även ojämlikt fördelade så att socioekonomiskt svagare grupper uppvisar mer ohälsosamt ätande. Politiska styrmedel för att underlätta hälsosamma kostval är därför oundgängligt för att skapa en jämlik hälsa, ett av regeringens huvudmål.

Vi vädjar härmed till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att verka för ett avskaffande av subventioner till produktion av ohälsosamma livsmedel.

I väntan på detta avskaffande kan vi som FN föreslår införa nationella styrmedel för hälsosamt ätande. Då kan vi skapa en hälsosam matmiljö och ett matförsörjningssystem som inte försvårar utan underlättar för oss att göra hälsosamma kostval.

David Stenholtz

ordförande Läkare för framtiden, överläkare onkologi

Stella Cizinsky

överläkare hjärtsjukdomar

Gustaf Söderfeldt

tidigare grisbonde numera grönsaksodlare

Caroline Walberg

tidigare grisbonde numera grönsaksodlare

Patrik Olsson

nationalekonom

Kurt Svedros

ordförande Hälsofrämjandet

Security Check Required
Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Debatt

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatt

Livsmedelsfrågor

Sven-Erik Bucht

Antibiotika och resistens