Debatt

Listan våra språkrör inte kan ducka för

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jabar Amin: Miljöpartiets ”nystart” förutsätter aktion – inga fler ursäkter, men och om

I stället för att stå upp för våra grundprinciper och agera resolut började våra språkrör ursäkta, svaja och skapa oreda. De har nu bett om ursäkt och ger kongressenombuden ännu en möjlighet att göra ett aktivt val om vilka de vill se som sina språkrör. Det är mycket välkommet, skriver Jabar Amin, riksdagsledamot (MP).

DEBATT. Vem trodde för ett par veckor sedan att Miljöpartiet kan bli sin egen goda viljas gissla, såsom författaren och komikern Jonas Gardell uttryckte det härom dagen? Inte många, gissar jag.

I vår strävan att vara öppna, välkomnande, inkluderande och bejakande av mångkultur har vi i Miljöpartiet brustit i att alltid vara uppmärksamma och sätta gränser för synsätt som inte matchar våra värderingar om jämställdhet, demokrati och folkrätt.

Att utsättas för rasism och olika former av diskriminering är vardag för alltför många människor i vårt land, inte minst gäller detta politiskt aktiva. Miljöpartiet har alltid stått i främsta ledet i kampen mot rasism och diskriminering. Samtidigt är det oerhört angeläget att förekomsten av rasism inte tillåts ursäkta handlingar och ställningstaganden som inte rimmar med vår värdegrund.

När kritiken och graverande fakta om de inblandade kom i dagen borde våra språkrör ha agerat snabbt som ögat, samt markerat tydligt och klart att vi inte kompromissar om våra grundvärderingar.

I stället för att stå upp för våra grundprinciper och agera resolut började de ursäkta och svaja om dem vars negativa förehavanden hade uppmärksammats. Personliga lojaliteter sattes före värnandet om våra värderingar. Därmed skapade språkrören oreda.

Efter en veckas kaos insåg våra språkrör sina misstag och har nu bett om ursäkt för detta. Det är mycket välkommet. Vid en presskonferens i måndags (25 april) meddelade Åsa Romson och Gustav Fridolin att de dessutom ber valberedningen att öppna upp nomineringsprocessen så att alla medlemmar som vill nominera nya kandidater till språkrörsuppdraget får möjlighet att göra det.

Det var ett positivt och sympatiskt drag. I och med detta får våra kongressombud ännu en möjlighet att göra ett aktivt val om vilka de vill se som sina språkrör för det kommande året.

Det är ingen tvekan om att partiet nu behöver göra en ”nystart”; en ”nystart” som språkrören måste vara en aktiv del i. En del av ”nystarten” är att de omedelbart måste ta sig an några uppgifter som de inte kan ducka för:

1. Inga fler ursäkter, men och om

Våra företrädare måste vara glasklara med att våra värderingar om jämställdhet, demokrati och folkrätt inte är förhandlingsbara. Vi måste fortsätta bekämpa rasismen samtidigt som vi måste slå fast än tydligare att reaktionära åskådningar och ickedemokratiska ageranden inte har plats i vårt parti. Tydligt och klart, utan några ursäkter och men och om.

2. Decentralisera makten

Våra språkrör måste initiera ett arbete med att decentralisera maktstrukturen inom partiet. När makten koncentreras i händerna på några få och när man bara omgärdas av jasägare är risken överhängande att hamna i situationer som den vi nu befinner oss i. Även ett parti i regeringsställning växer av att öppet kunna diskutera olika perspektiv.

3. Avveckla brunkolet

Våra språkrör måste bli mer offensiva i de för Miljöpartiet centrala politiska frågorna. Det handlar bland annat om att Vattenfalls brunkol i Tyskland måste avvecklas istället för att säljas, att värdlandsavtalet med NATO bordläggs och att infrastruktursatsningar måste förskjutas från väg till järnväg.

4. Erkänn Turkiets folkmord

Att våra språkrör nu tar strid för att vår röd-gröna regering erkänner det folkmord armenierna blev utsatta för av den turkiska staten 1915-1923; ett tillkännagivande som dessutom har riksdagens stöd.

Utan genomförande av de ovannämnda åtgärderna förblir budskapet om ”nystart” en lek med ord.

Jabar Amin, riksdagsledamot (MP)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i Miljöpartiet

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i Miljöpartiet

Miljöpartiet

Debatt

Jabar Amin

Rasism