Det går för fort – låt oss få betala kontant

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

PRO: 139 064 människor har skrivit på protesten till ministern

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går för snabbt. Alla hänger inte med. 139 064 har nu ställt sig bakom PRO:s krav till finansmarknadsminister Per Bolund. I går lämnade vi över namnunderskrifterna skriver Christina Tallberg , ordförande PRO, och föreslår ett lagkrav på bankerna att ge en rimlig kontantservice som en väg framåt.
Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går för snabbt. Alla hänger inte med. 139 064 har nu ställt sig bakom PRO:s krav till finansmarknadsminister Per Bolund. I går lämnade vi över namnunderskrifterna skriver Christina Tallberg , ordförande PRO, och föreslår ett lagkrav på bankerna att ge en rimlig kontantservice som en väg framåt.

DEBATT. 139 064 namnunderskrifter med kravet att få fortsätta använda kontanter som betalningsmedel har överlämnats till regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund. Det har varit lätt att få människor att ta ställning och vi hade kunnat fortsätta att samla fler namn. Vi ser nu fram emot att regeringen i höst kommer att lägga fram en proposition där kontanternas framtid säkerställs.

Kontanter behövs, trots att det i dag finns många smidiga digitala betallösningar. PRO anser att ett modernt samhälle måste kunna erbjuda många olika betallösningar.

När bankkontoren slutar med sin kontanthantering i snabb takt, bankomaterna minskar i antal och det blir allt svårare att använda kontanter så drabbar det vissa grupper hårdare än andra. Det handlar bland annat om äldre människor, personer med funktionsnedsättningar och personer bosatta i glesbygd. Men det skapar också stora problem för föreningslivet och många småföretagare.

Det krävs i dag vid många vardagliga situationer en smart telefon eller tillgång till internet. Det kan handla om att köpa en tågbiljett eller besöka en offentlig toalett. Det ställer grupper av människor utanför. För föreningslivet blir det ett säkerhetsproblem när det inte finns banker där du kan sätta in kontanter efter ett evenemang.

Den så kallade Betaltjänstutredningen har i sina direktiv fått uppgiften att hantera frågan om tillgången på kontanttjänster.

I ett delbetänkande uttryckte utredningen att avvecklingen av kontanter kan orsaka problem för vissa grupper och i vissa begränsade geografiska områden och utredaren konstaterade att de lagstiftningsåtgärder som skulle kunna komma i fråga för att tillgodose det kvarvarande behovet av kontanter inte står i proportion till problemens omfattning.

PRO vågar därför inte hoppas på att slutbetänkandet som överlämnas till minister Bolund i slutet av sommaren innehåller några positiva nyheter. Därför måste PRO som en av Sveriges största folkrörelser visa på hur viktig frågan är för många i vårt land.

Sverige är unikt i att så snabbt lämna de kontanta betalningarna till förmån för de digitala. I Sverige genomförs mindre än 20 procent av betalningarna i butik med kontanter och 80 procent digitalt. I Tyskland är siffrorna de omvända. Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går för snabbt för att vi medborgare ska kunna hänga med.

PRO välkomnar smarta digitala betallösningar och genom våra kurser ser vi till att våra medlemmar hänger med i utvecklingen. Vår kongress 2015 genomfördes dessutom helt digitalt, med hjälp av läsplattor. Men ingen får ställas utanför. Därför behövs kontanterna i kombination med andra betalningssätt.

Så länge kontanterna är ett lagligt betalningsmedel, måste vi också kunna använda dem och hantera dem i samhället.

Finansmarknadsminister Per Bolund kan inte bortse från att 139 064 personer aktivt gett sitt stöd för att kontanterna fortfarande behövs. Att införa ett lagkrav på bankerna att upprätthålla en rimlig kontantservice är en möjlig väg. Men PRO vill inte diktera hur problemet ska lösas men kräver att samhället tar på sig ansvaret för att säkra en fortsatt kontanthantering. Det är inte bara viktigt för PRO:s medlemmar, utan för hela samhället.

Christina Tallberg

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: