Varför behandlas arbetslösa sämre?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörer: Försäkringskassan anser att sjukskrivna ska söka jobb

Foto: Ola Axman, Jupiter

När man ser hur sjukskrivna och arbetslösa behandlas genom Försäkringskassans handläggning förundras man över den borgerliga regeringens lättsinne och glädje över skattesänkningar till redan välbeställda och frikostiga bidrag till arbetsgivare.

Här kommer två exempel från restaurangbranschen; arbetslös man 59 år, magsmärtor och myalgi sjukskrevs av läkare under cirka fem veckor i vintras. Försäkringskassan vägrar att betala sjukpenning under ordinerad sjukskrivning. Mannen ifråga hade mycket svåra smärtor och behövde också flera olika behandlingar. Försäkringskassans medicinska rådgivare anser att ”sammantaget bedöms funktionsnedsättningen inte vara av den karaktär och omfattning att förvärvsarbete omöjliggörs till någon del i lämpliga arbetsuppgifter.”

Arbetslös kvinna 51 år sjukskrevs av läkare inför rehabilitering av ena armen. Försäkringskassan ville inte betala ut sjukpenning eftersom man ansåg att hon kunde utföra heltidsarbete jämfört mot hela arbetsmarknaden. Kvinnan i fråga har jobbat som kock under 17 års tid. Och söker fortfarande kockarbete. Arbetade vid tillfället extra hos olika arbetsgivare. Problemet med armen var tillfälligt. Hennes läkare ansåg att genom operation eller annan rehabilitering skulle problemen lösa sig. Försäkringskassan ansåg att hon kunde ta ett jobb där man bara behövde använda ena armen.

Vad vi vill veta är vad det är för typ av arbetsuppgifter som Försäkringskassan åsyftar samt vilka arbetsgivare som i så fall skulle vara aktuella under sjukskrivningsperioden.

Notera att man kan vara sjukskriven som nödvändig åtgärd från läkare, men att man inte har någon sjukpenning eftersom Försäkringskassan anser att man kan arbeta eller söka jobb i stället. Detta är en vidrig människosyn.

Varför ska människor som är arbetslösa och sjukskrivna behandlas sämre än de som har jobb?

Lynn Ljungberg, Ombudsman, Hotell- och Restaurangfacket
Inger Jarl-Beck, Riksdagsledamot (S)

Publicerad: