ÅSIKT

Den var gammal redan då

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Har vi hört det förut? Att sänkta skatter ska ge fler jobb! Nu är det Svenskt Näringsliv som har hittat en ny vinkel på detta med skatter. Det för lite nystartade företag hävdar Urban Bäckström och om vi sänker skatterna kan vi få en halv miljon nya jobb på fem år.

Jag är inte så säker på att det största problemet är att vi har för få företag. Snarare att de små och medelstora företagen har svårt att utvecklas och växa. Det är inte heller i första hand skatterna som hämmar företagen utan snarare bristen på stöd och tilltro på mindre företag både hos politiker och de egna organisationerna som Svenskt Näringsliv.

Småföretagen har blivit en skyltdocka som gärna talar om och visar upp men som i praktiken inte har någon inflytande över den förda näringspolitiken. Varför i herrans namn talar man bara om jobb när man lyfter fram småföretagare? Det viktigaste är självklart företagets möjligheter att utvecklas.

Om det också på sikt skapar jobb då är det bra. När det gäller storindustrin talar man aldrig om nya arbetstillfällen. Bara om färre och framför allt den stenhårda konkurrensen som gör att de måste ha så mycket politisk stöttning för att kompetensutvecklas.

Det finns gräddfiler också i näringslivet. Vad är ett getmejeri i Jämtland mot Volvo och Ericsson?

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM