EU-arbetare behöver skyddas från facken

Liberalerna: Stridsåtgärder används för att få människor att lämna Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sedan 2007 har utstationerade arbetstagare i Sverige varit skyddade från att fackförbund sätter in stridsåtgärder mot deras arbetsplatser om företaget har kollektivavtal i det land som arbetstagaren kommer ifrån. Nu riskerar skyddet mot stridsåtgärder att försvinna, skriver Gulan Avci, Karin Karlsbro och Malin Danielsson.
Sedan 2007 har utstationerade arbetstagare i Sverige varit skyddade från att fackförbund sätter in stridsåtgärder mot deras arbetsplatser om företaget har kollektivavtal i det land som arbetstagaren kommer ifrån. Nu riskerar skyddet mot stridsåtgärder att försvinna, skriver Gulan Avci, Karin Karlsbro och Malin Danielsson.

DEBATT. I dag fattar riksdagen beslut om utstationeringsdirektivet som handlar om vilka rättigheter som ska gälla för en arbetare som åker från ett EU-land till ett annat för att jobba under en viss period.

För oss liberaler är det självklart att goda villkor ska gälla för utländska arbetstagare som arbetar på svensk arbetsmarknad. Lagar och regler ska efterlevas och ingen arbetstagare ska utnyttjas.

Men lika självklart är det att stå upp för den fria rörligheten inom EU. Det är genom mer samarbete och frihandel som vi stärker demokratin och individens frihet att bestämma över sitt eget liv.

Regeringen tar nu stöd av riksdagens två ytterlighetspartier, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att inskränka den fria rörligheten inom EU och skärper begränsningarna för vilka som får jobba i vårt land.

Dagen beslut är antiliberalt och det ställer vi oss inte bakom. Därför har vi tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverat oss i arbetsmarknadsutskottet och kommer att rösta nej till regeringens proposition.

Grunden för Europasamarbetet baseras på den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital. Under ekonomiska kriser behöver vi värna om den tillväxt och utveckling som fri människor och fria marknader skapar. Ska Sverige och EU kunna återhämta sig efter Coronakrisen så behövs fler liberala reformer för att stärka den ekonomiska tillväxten. Inte fler inskränkningar.  

Protektionism, nationalism och populism riskerar att kasta ut fler i arbetslöshet och göra Sverige till ett fattigare land. Den bästa medicinen för att skydda svensk konkurrenskraft är att värna om de friheter som gör oss till ett spetsland inom innovation med hög konkurrenskraft.

Sedan 2007 har utstationerade arbetstagare i Sverige varit skyddade från att fackförbund sätter in stridsåtgärder mot deras arbetsplatser om företaget har kollektivavtal i det land som arbetstagaren kommer ifrån. Nu riskerar skyddet mot stridsåtgärder att försvinna.

Det ger en besk eftersmak när facken går in med stridsåtgärder för att skydda en arbetstagare som inte ens är medlem i ett svenskt fackförbund. Vi är djupt oroade över att facken använder stridsåtgärder som ett medel för att få människor att lämna Sverige. Det hotar grundläggande friheter inom EU och det hotar svenska företags konkurrenskraft.  

Byggbranschen är ett tydligt exempel där det råder stor arbetsbrist och arbetsgivarna inte får tag på rätt kompetens. Ska vi komma till rätta med bostadskrisen så behöver fler utstationerade arbetstagare vilja jobba på svensk arbetsmarknad. På samma sätt som vi vill att våra ungdomar ska kunna arbeta eller studera i andra länder. Det är så vi skapar gemenskap inom Unionen.

Fri handel, fri rörlighet och fria marknader skapar välstånd. Protektionism hämmar utvecklingen på frihetens bekostnad. Är det något vi lärt oss av populisters misslyckanden, så är det att välstånd inte kommer från murar, utan från broar.

Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna gärna gör det svårare för människor att komma till Sverige, oavsett orsak. Men att Miljöpartiet som annars brukar stå upp för människors fria rörlighet, nu sviker när det gäller bristkompetens som kommer hit för att erbjuda sina tjänster gör oss besvikna  

Liberalerna är Sveriges mest EU-vänliga parti. Det är för att vi ser potentialen i att låta alla Europas medborgare dela en fri marknad med varandra. Att kunna arbeta och studera i hela EU är den europeiska drömmen. Den drömmen kommer liberalerna alltid att försvara.

Därför kommer vi i dag att yrka på att lagen om Lex-Laval återinförs. En lag som ger arbetstagarna trygghet på svensk arbetsmarknad men begränsar fackens möjlighet att ta fram stridsyxorna när det inte är påkallat.


Gulan Avci, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson (L)
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L)
Malin Danielsson, riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE