Varför vägrar ni public service-debatten, S?

Slutreplik från SD om public service

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När allt fler upplever ett längre avstånd mellan public service och medborgarna, samtidigt som allt färre unga tar del av utbudet, så gör Socialdemokraterna public service en otjänst genom att vägra ta debatten, skriver SD.

Foto: TT
DEBATT

Det socialdemokratiska hyckleriet känner inga gränser. I en tid av dalande opinionssiffror och desperation drar man sig inte från att tumma på verklighetsbeskrivningen.

Lawen Redar (S) är i ”chock” för att Sverigedemokraterna väckte ett önskemål i kulturutskottet om att bjuda in public servicebolagen för att informera om sin syn på sändningstillståndet och besvara frågor.

För Sverigedemokraterna fyller public service som idé och institution en viktig funktion då det är att betrakta som ett allmänintresse, särskilt för ett litet språk- och kulturområde som Sverige och Norden.

Internationell konkurrens och globala nätjättar gör behovet av nationell oberoende förmedling av nyheter, kultur och språk allt viktigare.

Samtidigt ser vi ett behov av grundläggande reformer vad gäller uppdrag, omfattning, transparens och granskning för att möta sjunkande förtroende och dagens teknik- och medieutveckling. Formerna för detta borde ha beretts och beslutats innan beslutet om allmän skattefinansiering fattades.

Nu är finansieringsmodellen införd, samtidigt som regeringens förslag för att säkra public service för framtiden lyser med sin frånvaro.

Radio och tv i allmänhetens tjänst är jämte tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen grundbultar i vårt mediesystem.

När allt fler upplever ett längre avstånd mellan public service och medborgarna, samtidigt som allt färre unga tar del av utbudet, så gör Socialdemokraterna public service en otjänst genom att vägra ta debatten. Public service riskerar att avtyna om vi inte är proaktivt handlingskraftiga.

Tillsättning, tillstånd, tillsyn och styrning ska vara opartisk och saklig. Armlängds avstånd ska råda från den som sitter vid makten. Speglingsuppdraget och övriga fundament bör värnas och tjäna det stora flertalet i vår lilla del av världen. Public service bör reformeras för att bevaras – inte försvagas.

Vi välkomnar saklig diskussion och samtal. Så stärker vi demokratin och Sverige. Det är förvaltarskapstanken i sitt esse.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Angelika Bengtsson, riksdagsledamot i kulturutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE

Public service har en slagsida åt vänster

ÄMNEN I ARTIKELN

Sverigedemokraterna

Public service

Lawen Redar

Socialdemokraterna