Debatt

Varför får IS-svenskars medborgarskap skydd?

Moderaterna: Regeringens agerande är insiktslöst och oansvarigt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När tillfälle ges att uppdatera vår medborgarskapslagstiftning väljer regeringen att avstå från det som anses självklart i de flesta jämförbara länder. Terrorister med dubbla medborgarskap ska även fortsättningsvis kunna behålla sina svenska medborgarskap. Man undrar vilken värld justitieminister Morgan Johansson, levt i de senaste åren, skriver Gunnar Strömmer (M).
När tillfälle ges att uppdatera vår medborgarskapslagstiftning väljer regeringen att avstå från det som anses självklart i de flesta jämförbara länder. Terrorister med dubbla medborgarskap ska även fortsättningsvis kunna behålla sina svenska medborgarskap. Man undrar vilken värld justitieminister Morgan Johansson, levt i de senaste åren, skriver Gunnar Strömmer (M).

DEBATT

DEBATT. Hundratals svenskar som anslutit sig till IS har återvänt till Sverige, och många fler lär göra det framöver. I det läget tillsätter regeringen en utredning om medborgarskap där utredaren uttryckligen stoppas från att lämna förslag om att återkalla det svenska medborgarskapet för terrordömda. Det är djupt insiktslöst och oansvarigt.

Regeringen tillsätter så till sist en ny medborgarskapsutredning. Det är bra att Sverige nu äntligen ser ut att införa ett krav på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap för medborgarskap. Att vi nu kommer i kapp en snart 20 år gammal debatt ska Liberalerna ha tack för.

Men det allvarliga är inte vad som ingår i uppdraget – utan vad som saknas. I en enda mening, på sidan 10 i regeringens direktiv, avslöjas utredningens fundamentala begränsning och samtidigt regeringens ovilja att ta medborgarskapsfrågorna på allvar: ”Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar.”

I och med detta stoppar regeringen effektivt utredaren från att lyfta att Sverige, till skillnad från våra nordiska grannar och de flesta EU-länder, saknar möjlighet att återkalla medborgarskap från personer som exempelvis har stridit och begått terrorbrott för IS, eller personer som lämnat felaktiga uppgifter eller mutat sig till ett medborgarskap.

Folkrätten medger det, två tidigare statliga utredningar har pekat på behovet. Det handlar om att värna medborgarskapets integritet och värde. Men en sådan förändring av svensk lag förutsätter en grundlagsändring – något som regeringen alltså effektivt hindrar i direktiven. Det är djupt insiktslöst och oansvarigt.

Flera exempel på väl avvägd lagstiftning finns i många demokratiska rättsstater med samma folkrättsliga förpliktelser som Sverige. Exempelvis medger Tyskland, Danmark och snart även Finland återkallelse vid både felaktiga uppgifter och allvarliga brott mot staten.

Faktum är att frågan inte är ny. En statlig utredning från 2006, tillsatt av dåvarande S-regering efter några uppmärksammade fall av mutor vid Migrationsverket, ägnade sig uteslutande åt frågan om omprövning av medborgarskap.

Utredningen föreslog en grundlagsändring som skulle göra det möjligt att återkalla medborgarskap när en person fått det genom att lämna felaktiga uppgifter. 2013 års statliga medborgarskapsutredning, tillsatt av alliansregeringen, som jag själv ledde, anslöt sig till den linjen.

Det de svenska IS-terroristerna nu aktualiserar handlar inte om felaktiga uppgifter, utan den andra situationen som folkrätten lyfter fram. Det vill säga vad som ska gälla vid allvarliga brott mot staten. I Norge har man kopplat det till landsförräderi, vissa terrorbrott och internationella brott som folkmord. Det skulle kunna vara en framkomlig väg även för Sverige.

Det allra bästa hade förstås varit om dessa regelverk redan varit på plats, så att vi här och nu hade kunnat använda dem mot svenska IS-terrorister. Moderaterna har drivit frågan om återkallande av medborgarskap i riksdagen, men företrädare för S/MP-regeringen har konsekvent avvisat våra förslag.

När nu ett nytt tillfälle ges att uppdatera vår medborgarskapslagstiftning så väljer regeringen att uttryckligen avstå från det som anses självklart i de flesta jämförbara länder. Terrorister med dubbla medborgarskap ska alltså även fortsättningsvis tryggt kunna behålla sina svenska medborgarskap.

Man undrar vilken värld den ansvarige ministern, justitieminister Morgan Johansson, levt i under de senaste åren?

Det svenska medborgarskapet har stor betydelse, både för individen och för staten. Det rymmer stora möjligheter att bidra till sammanhållningen i vårt samhälle. Människor som kommer till Sverige och har sin framtid här ska ha goda möjligheter att fullt ut bli en del av det svenska samhället. Men allt detta förutsätter att vi långsiktigt värnar medborgarskapets värde och integritet.


Gunnar Strömmer, partisekreterare (M) och särskild utredare i 2013 års medborgarskapsutredning


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Terrorbrott

LÄS VIDARE

DEBATT Gymnasielagen funkar inte – vad gör Löfven?

ÄMNEN I ARTIKELN

Terrorbrott

Terrorism

IS/Daesh (Islamiska staten)

Moderaterna

Gunnar Strömmer

Regeringen

Morgan Johansson