Skolan krisar – men ni gör ingenting, Löfven

Moderaterna: När hot och våld ökar måste vi agera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om vi ska bana väg för en kunskapsorienterad och trygg skola krävs kraftfulla reformer, skriver Ulf Kristersson och Kristina Axén Olin.
Om vi ska bana väg för en kunskapsorienterad och trygg skola krävs kraftfulla reformer, skriver Ulf Kristersson och Kristina Axén Olin.

DEBATT. Den svenska skolan har slutat att vara en naturlig plats för klassresor. Hot och våld blir allt vanligare samtidigt som kunskapsresultaten brister.

Trots detta visade Socialdemokraterna på en dånande tondövhet inför skolan problem under helgens S-kongress med huvudtema kompetensutveckling. Inte ett enda ordentligt förslag presenterades för att bryta utvecklingen.

Inget barn ska behöva känna att livets möjligheter är uttömda redan innan det börjar på allvar. Vart du är på väg ska alltid vara viktigare än var du kommer ifrån. Men det förutsätter en välfungerande skola.

Så ser det inte ut i dag – trots att tusentals lärare och skolledare gör viktiga insatser för hundratusentals barn och ungdomar. Goda insatser kan inte uppväga effekterna av en skola som inte fungerar som den ska.

Var fjärde elev som slutade nionde klass våren 2018 saknade fullständiga betyg. Drygt en av sex elever var inte behörig till gymnasiet. Många av de elever som har svårast att nå kunskapsmålen finns i utanförskapsområden. Vi ser i dag en oroväckande stor kunskapsklyfta mellan de barn som är födda i Sverige och de som kommer hit i senare ålder.

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar samtidigt att anmälningarna om hot och våld i skolan har fördubblats sedan 2014, från drygt 450 till nästan 900 anmälningar. Utvecklingen går åt helt fel håll, och de som drabbas är elever och lärare.

Skolan ska vara trygg och väcka lusten att lära – inte en plats där okvädesorden haglar och fysiskt våld ligger nära till hands. Det finns inget från helgens kongress som tyder på att Socialdemokraterna är beredda att ta ansvar för att bryta utvecklingen.

Moderaterna tar problemen i skolan på stort allvar. Om vi ska bana väg för en kunskapsorienterad och trygg skola krävs kraftfulla reformer:

Lugn och ro i skolan

Vi måste säkerställa att det är lugn och ro i skolan. Lärarna och rektor måste få större befogenheter att ingripa vid bråk, och varje elev borde få ett skriftligt omdöme i ordning och reda.

Mer kunskap i skolan

Vi vill utöka undervisningstiden – främst i matte och svenska – med en timme per dag, med start i lågstadiet.  Alla elever måste få lära sig läsa, skriva och räkna. I skolor där fler barn behöver mer hjälp är det särskilt viktigt att lärarna har tid att fokusera på sin huvuduppgift, att undervisa. Därför vill Moderaterna göra en särskild satsning på fler lärarassistenter i utanförskapsområden. Vi vill också höja lönen för förstelärare i dessa skolor.

En ny yrkesskola

För den som invandrar till Sverige och har kortare utbildning behövs nya vägar in i arbetslivet. Moderaterna vill inrätta en tvåårig yrkesskola, som ett alternativ till gymnasiet, där nyanlända får chans att lära sig svenska och yrkesämnen. En stor del av lärandet ska ske på arbetsplats. För den som vill ska det vara möjligt att växla över till ett gymnasieprogram.

Stäng skolor med dåliga resultat

Det måste bli enklare att se och jämföra vilka lärare och skolor som lyckas med uppdraget. Årliga diagnostiska prov och centralt rättade nationella prov är viktiga mätpunkter för att avgöra hur elever utvecklas och bör införas. Vi vill dessutom att staten ska få ett större mandat att ytterst kunna stänga de skolor som år efter år inte lyckas med sitt kunskapsuppdrag.

Fungerar inte skolan kommer Sverige inte att klara en av vår tids allra viktigaste utmaningar: att få integrationen att fungera. Dagens skolmisslyckanden riskerar då att bli morgondagens integrationsproblem.

Moderaterna tänker inte acceptera det. Vi tar skolans problem på allvar och vi har reformerna för att ge alla barn en bra start i livet. 


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE