ÅSIKT

Så lätt luras du att ladda ned olagligt

Debattörerna: Viljan att göra rätt är stor, men det är för svårt att veta vilka sajter som är lagliga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Johnér
I måndags inleddes rättegången mot den illegala streamingtjönsten Swefilmer. Debattörerna Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV, och Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd, menar att det måste bli enklare att göra rätt och att det krävs ökad kunskap.
DEBATT

DEBATT. I den digitala miljön råder i dag stor förvirring om vad som är rätt och fel gällande nedladdning och streaming av upphovsrättskyddat material.

Det finns många oseriösa aktörer i digitala miljöer som illegalt sprider upphovsrättsligt skyddat material för ekonomisk vinning, exempelvis fildelningssajter. Aktörer som ofta är sammankopplade med organiserad kriminalitet.

I mars kom den europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO ut med en ny rapport som tydligt visar att hela 99 procent av svenskarna tycker att immaterialrätt är en viktig förutsättning för att innovatörer, kreatörer och företagare ska få betalt för sitt arbete. Här är upphovsrätten en central del.

Siffrorna återspeglas i Patent- och registreringsverkets (PRV) och TNS-Sifos undersökning där det framkommer att 61 procent av svenskarna tycker att skaparnas godkännande är viktigt när de streamar eller laddar ned material från internet.

Samtidigt uppger 48 procent att de tycker att det är svårt att veta vilka sajter som har fått upphovsmannens tillåtelse. Siffran är inte förvånande när det i nuläget är oklart även för rättsväsendet om det är olagligt att titta på illegalt streamat material.

Slutsatsen är att viljan att göra rätt är stor men att det uppenbarligen är mycket svårt att veta vilka sajter som är lagliga.

PRV och Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att värna upphovsrätten, minska upphovsrättsintrången i den digitala miljön samt att öka det allmännas intresse för att ta del av upphovsrättsligt skyddat material genom lagliga alternativ.

Utmaningarna vi ser:

Det finns en okunskap hos allmänheten om vad upphovsrätten ger för rättigheter, men även vilka skyldigheter vi har när vi tar del av andras material.

Vilseledande avsändare skapar olovlig användning i digitala miljöer.

Konsekvenserna av olovligt beteende i digitala miljöer är okända för allmänheten.

Vi vill bidra till en digital miljö som gör det lättare för mediekonsumenterna att göra rätt och vi arbetar för att göra upphovsrätten tydlig ur två perspektiv: vilka rättigheter vi själva har när vi skapar text, bild och ljud, och vilka skyldigheter vi har för att andra kreatörers rättigheter ska respekteras.

Vårt mål är att höja kunskapen hos allmänheten. Det kommer vi att göra på flera sätt: Vid slutet av året lanserar vi en kampanj som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om vad som är rätt och fel gällande upphovsrätt. Vi kommer även att vända oss specifikt till lärarkåren då de har en nyckelroll när det gäller kunskapsspridning.

Parallellt med detta utreder vi möjliga alternativ som gör det lättare att urskilja legalt material, exempelvis genom en samlingssida online.

För att trygga de ekonomiska förutsättningarna för konstnärligt skapande måste vi alla bidra till att minska – och på sikt stoppa – upphovsrättsintrången i digitala miljöer. Gemensamt ska vi säkra att Sverige fortsatt utvecklar och skapar musik, film, konst och spel.

Våra undersökningar visar att det finns utrymme att hjälpa mediekonsumenter att göra rätt vid nedladdning eller streaming av upphovsrättsskyddat material – det som i dag kanske anses vara en icke-fråga ska bli ett aktivt ställningstagande.

Lätt att göra fel ska bli lätt att göra rätt!


Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.