Drogtester bidrar till en fungerande skola

Slutreplik från Narkotikafritt samhälle om drogtest i gymnasiet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Viktigast är en väl fungerande skola, med vuxna som ser elever, god ordning, goda relationer och en trygg arbetsmiljö. En tydlig drogpolicy, där drogtester ingår, bidrar till detta, skriver Jessica Vikberg.
Viktigast är en väl fungerande skola, med vuxna som ser elever, god ordning, goda relationer och en trygg arbetsmiljö. En tydlig drogpolicy, där drogtester ingår, bidrar till detta, skriver Jessica Vikberg.

SLUTREPLIK. Christina Örnebjärs och Christine Wallmofeldts replik på min artikel om drogtester i skolan bygger på missförstånd och felaktigheter.

Skolan är den viktigaste arenan för förebyggande arbete. Allt fler gymnasieskolor har infört frivilliga slumpvisa drogtester, ett 50-tal i dag, vanligen på praktiska yrkesutbildningar. Drogtester är ett komplement, en del av en policy med flera insatser. Syftet är att öka upptäcktsrisken och att säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö.

Viktigast är en väl fungerande skola, med vuxna som ser elever, god ordning, goda relationer och en trygg arbetsmiljö. En tydlig drogpolicy, där drogtester ingår, bidrar till detta.

Örnebjär och Wallmofeldt hävdar att det saknas stöd i forskningen för att drogtester skulle ha effekt. När det gäller evidens om effekter krävs en längre diskussion än vad som här är möjligt.

Den samlade bilden är att det finns tillräckligt stöd för att fortsätta utveckla modeller med drogtestning. Men mer forskning behövs. Generellt gäller att ökad upptäcktsrisk påverkar våra beteenden.

Örnebjär och Wallmofeldt säger att det rapporterats flera fall där elever stängts av från skolan efter att ha lämnat ett positivt test eller inte velat lämna ett test och att detta strider mot barnkonventionen.

Rättsläget är klart sedan JO och förvaltningsrätten slagit fast att frivilliga slumpvisa drogtester inte strider mot lagen.

Utredningen om barnkonventionen och svensk lag som nu lagts fram konstaterar att svensk narkotikalagstiftning står i överensstämmelse med barnkonventionen.

Skolans insatser syftar till att stödja och hjälpa eleven för att lyckas med sina studier. En elev som lämnar ett positivt test eller inte vill lämna ett test kan tillfälligt stängas av från ett praktiskt moment och i stället ges teoretisk undervisning.

I några enstaka fall har skolor felaktigt stängt av elever och fått berättigad kritik för detta. Ett större problem är att alltför många skolor inte agerar tillräckligt. Se slumpvisa drogtester på gymnasieskolan som ett sätt att tag tag i problem innan det och barnet vuxit sig stort.


Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet Narkotikafritt samhälle


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE