Debatt

Förnedringsrån ska ge minst fem års fängelse

Moderaterna: Unga förövare får för milda straff

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förnedringsrånen splittrar och polariserar samhället. Utvecklingen måste stoppas och förövarna måste få ordentliga straff. Moderaterna presenterar därför nya förslag, skriver Johan Forssell och Louise Meijer.
Förnedringsrånen splittrar och polariserar samhället. Utvecklingen måste stoppas och förövarna måste få ordentliga straff. Moderaterna presenterar därför nya förslag, skriver Johan Forssell och Louise Meijer.

DEBATT

DEBATT. Ungdomsrånen har ökat explosionsartat de senaste åren. Rånen blir råare och förnedrande inslag verkar bli allt vanligare. Det räcker inte med att ta någons plånbok eller mobiltelefon. Offren ska klä av sig och tvingas utföra och genomlida förödmjukande handlingar.

Det får vara nog nu. Förnedringsrånen ska leda till minst fem års fängelse.

Vi ser en samhällsutveckling där brottsligheten kryper lägre ner i åldrarna. Barn som rånar barn har blivit allt vanligare. På fyra år har det skett en ökning med 100 procent avseende fall där brottsoffret var under 18 år. Ungdomsrånen blir allt grövre och allt tyder på att förnedrande inslag blir vanligare.

Ett annat sätt att beskriva utvecklingen är att oron att röra sig i det offentliga rummet tidigare till största del rörde unga tjejer som var rädda för sexuella övergrepp. Numera är unga killar mer oroliga än unga tjejer att utsättas för våld när de vistas utomhus, enligt en studie från förra året från MUCF. Fler än två av tre killar i åldern 16–29 år uppger en oro att utsättas för våld utomhus.

Eftersom förövarna ofta är unga är straffen milda. Påföljden kan bli några timmars ungdomstjänst eller ungdomsvård. Som en polis uttryckte det så bidrar detta till att en del offer inte vill medverka i utredningarna.

Förnedringsrånen splittrar och polariserar samhället. I flera uppmärksammade fall har förövarna haft utländskt påbrå. Utvecklingen måste stoppas och förövarna måste få ordentliga straff. Moderaterna presenterar därför följande nya förslag.

  1. Förnedringsrån ska leda till minst fem års fängelse. I dagsläget bedöms förnedringsrån oftast som rån av normalgraden och leder till mellan ett och sex års fängelse. Med ungdomsrabatten blir det betydligt lägre. Moderaterna vill därför att förnedrande inslag ska utgöra grund för grovt rån och därmed leda till minst fem års fängelse.
  2. Sluten ungdomsvård ska dömas ut i fler fall. Sluten ungdomsvård får endast dömas ut om det finns synnerliga skäl. Straffvärdet måste vara mycket högt för att sluten ungdomsvård ska komma ifråga. Ungdomsvård eller ungdomstjänst är oftast inte ett proportionerligt straff när en ungdom har utsatts för ett förnedringsrån. Moderaterna vill därför att det ska bli lättare att döma till sluten ungdomsvård.
  3. Förläng maxtiden för sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård kan som längst dömas ut i fyra år. När utveckling går mot att unga personer begår allt grövre brott måste straffen och påföljderna följa med i utvecklingen. Det är viktigt att straffet står i proportion till brottslighetens allvar. Moderaterna vill mot denna bakgrund förlänga maxtiden för sluten ungdomsvård.

Många är oroliga för utvecklingen i Sverige. Den går åt fel håll och det är viktigt att Sverige som land klarar att vända den negativa trenden. Då krävs rätt politik.

Moderaterna har sedan tidigare förslag om avskaffad ungdomsrabatt för 18–20-åringar, straffskärpningar för 15–17-åringar och ungdomsfängelser. Därtill måste det förbyggande arbetet utvecklas med krav på kunskap i skolan, satsningar på socialtjänsten inklusive möjligheten att omhänderta fler med stöd av LVU. Dessa förslag, tillsammans med förslagen vi presenterar i dag, är en bra början för att vända utvecklingen.

Det är hög tid för regeringen att börja inse allvaret och agera för att stoppa den grova kriminaliteten bland unga. Regeringen har nu haft sex år på sig, men ytterst få åtgärder har vidtagits.


Johan Forssell, rättspolitisk talesperson Moderaterna
Louise Meijer, riksdagsledamot i justitieutskottet Moderaterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Ungdomsrån

LÄS VIDARE

DEBATT Polisen backar inte en millimeter för hoten

ÄMNEN I ARTIKELN

Ungdomsrån

Kriminalpolitik

Rättspolitik

Moderaterna

Johan Forssell

Kriminalvården