Även kor i lösdrift behöver få vara ute

Replik från tio organisationer om LRF:s krav att ändra i beteslagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2024-05-21 | Publicerad 2024-05-17

Även om stallarna har förändrats och är moderna så är en ko fortfarande en ko och deras naturliga behov är desamma. Att beta är ett otroligt viktigt grundläggande behov hos en ko, även om hon hålls i lösdrift. Replik från tio organisationer.

REPLIK. Vi djurskydds-, miljö-, konsument- och veterinärorganisationer driver tillsammans frågan om att bevara och utveckla betesrätten. Flera av oss står bakom kampanjen jagvillbeta.nu med över 65 000 namnunderskrifter.

Vi är oroliga för att regeringens utredning om konkurrenskraft och starkt djurskydd kommer att lägga fram förslag om att slopa betesrätten och därmed försämra djurskyddet.

 

LRF skriver att stallarna har förändrats och att många nu erbjuder lösdriftssystem. Det stämmer och är en förbättring från djurvälfärdssynpunkt. En majoritet av korna hålls i dag i lösdrift.

Men även om stallarna har förändrats och är moderna så är en ko fortfarande en ko
och deras naturliga behov är desamma. Att beta är ett otroligt viktigt grundläggande behov hos en ko, även om hon hålls i lösdrift.

Djurskyddslagen från 2019 säger att djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och att välfärden ska främjas. Miljön i lösdriftstallar kan inte ersätta eller kompensera betets fördelar för kor.

Att ta bort betesrätten skulle därför stå i strid med djurskyddslagen. Forskning visar att bete ger flera hälsofördelar. Korna rör sig på naturligt underlag, får mer motion och större möjlighet till sociala beteenden.

Flera studier visar att juver-, klöv- och benhälsan påverkas positivt av bete. Bete är också viktigt för den biologiska mångfalden, för ett rikt odlingslandskap och gynnar kolinlagringen.

 

LRF är oroliga för att den svenska andelen mejeriprodukter minskar. Självförsörjningen av svenska mejeriprodukter var 74,7 procent 2023.

Tar man bort sitt starkaste mervärde, betesrätten för kor, är risken stor att konsumenter väljer bort svenska produkter.

Svenska konsumenter har i flera undersökningar visat att man är beredd att betala mer för produkter med hög djuromsorg och bete lyfts som särskilt viktigt. Så för korna, konsumenterna och miljön behöver betesrätten inte bara behållas utan även stärkas. Fler, inte färre djur, behöver få komma ut på bete.


Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige
Roger Pettersson, generalsekreterare World animal protection
Camilla Bergvall, riksordförande Djurens rätt
Gunnela Ståhle, ordförande Vi konsumenter
Johanna Hållén, generalsekreterare Sveriges konsumenter
Erika Bjureby, chef Greenpeace Sverige
Eleonor Fredler, ordförande Sveriges veterinärförbund
Minna Hellman, hållbarhetsstrateg Konsumentföreningen Stockholm
Johan Beck-Friis, sakkunnig Compassion in world farming
Lillemor Wodmar, ordförande Svenska djurskyddsföreningen

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

 

Följ ämnen i artikeln