Debatt

Verkligheten – bästa skolan för nya lärare

Debattörerna: Stärk lärarutbildningen med övningsskolor i hela Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En anledning till att nya lärare lämnar yrket är för att de inte anser att utbildningen har förberett dem för verkligheten. Övningsskolor för lärarstudenter kan förbättra lärarutbildningen, skriver debattörerna.
En anledning till att nya lärare lämnar yrket är för att de inte anser att utbildningen har förberett dem för verkligheten. Övningsskolor för lärarstudenter kan förbättra lärarutbildningen, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Med en stark och jämlik kunskapsskola finns stora möjligheter för varje barn att nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Alla elever ska få möta legitimerade lärare och klassrummen i den svenska skolan ska präglas av att eleverna möter höga krav och förväntningar.

För att detta skall lyckas är det avgörande att vi frigör mer tid för lärarna och ger dem bättre förutsättningar för att utveckla undervisningen samt att skapa studiero i klassrummet. Så kan vi få fler att lära sig mer.  

Dessvärre har yrkets attraktivitet urholkats, vilket bidragit till en omfattande lärarbrist. Även om allt fler har börjat söka sig till en lärarutbildning så behöver söktrycket öka och avhoppen minska på flera av våra lärarutbildningar.

Många studenter upplever att lärarutbildningen är allt för teoretiserad. Inte sällan är det under de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen som studenterna upplever att de utvecklas som allra mest.

En anledning till att nya lärare lämnar yrket är för att de inte anser att utbildningen har förberett dem tillräckligt för verkligheten. Studier pekar på att nyutexaminerade lärare tenderar att vara idealistiska och i viss mån orealistiska i förväntningarna på den egna undervisningen. De kan dessutom inte planera sin undervisning lika effektivt som mer erfarna kollegor, har svårare att hantera klassrumssituationen och disciplinfrågor.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över hur vi kan säkerställa att huvudmannen erbjuder varje nyexaminerad lärare och förskollärare en introduktionsperiod. Antalet nyexaminerade lärare och förskollärare som uppger att de får en introduktionsperiod har, från att ha legat runt 70 procent ett antal år, sjunkit till 51 procent hösten 2014.

I dag finns på flera lärosäten runt om i Sverige en försöksverksamhet med övningsskolor. En övningsskola är en skola som är sammankopplad med lärarutbildningen på en högskola.

Försöksverksamheten ska pågå till 2019 och följas av en utvärdering. Vi menar att det finns goda skäl för att tidigare än 2019 starta utvärderingen av försöksverksamheten och se över hur övningsskolorna kan permanentas och utvidgas till att omfatta landets samtliga lärarutbildningar.

Ett framgångsrikt exempel på hur övningsskolor kan förbättra lärarutbildningens kvalitet återfinns på Linnéuniversitetet, där studenterna på samtliga grundlärarutbildningar varje läsår ingår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor i Kalmar kommun och dess grannkommuner. De får möjlighet att testa lektioner, genomföra uppgifter från högskolan och observera hur erfarna lärare bedriver undervisning.

Rätt förvaltat kan övningsverksamheten utgöra ett välbehövligt lyft för de skolor som ingår. En utökad verksamhet med övningsskolor innebär att lärarstudenter kan få en inblick i många olika typer av skolor i hela Sverige och att rekryteringen av nyutexaminerade lärare underlättas, när en kontakt mellan arbetsgivare och studenter etableras redan under grundutbildningen. 

För att komma till bukt med lärarbristen och se till att varje elev får möta en behörig och kompetent lärare som är väl förberedd på skolvardagen är både satsningar på lönevillkor och arbetsmiljö centrala.

Men vikten av en kvalitativ grundutbildning som förbereder studenterna väl inför ett yrkesliv i klassrummet kan inte nog poängteras.

Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott (S)

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Lena Hallengren

Lärarnas riksförbund

Skola & utbildning