ÅSIKT

Prostitution en mänsklig rättighet

DEBATT

Juanita Henning: Kriminalisering bygger på en feministisk villfarelse

Det är inte "sex mot pengar" som kännetecknar yrkesmässig prostitution utan erbjudandet av sexuell tillfredsställe på basis av en ömsesidigt överenskommen åtskillnad mellan sexualitet och kärlek.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: MATTIAS CARLSSON

Med sexualitet bortkopplad från kärlek går prostitutionsverksamheten på tvärs mot den allmänt rådande "enheten mellan sexualitet och kärlek", som av kristna fundamentalister har propagerats som något exklusivt. Detta är det djupare liggande skälet till den ihållande diskrimineringen av prostitutionen.

Enheten mellan sexualitet och kärlek som har favoriserats av det borgerliga samhället har sedan länge varit utsatt för en erosionsprocess, som bland annat är dokumenterad vid övergången från livslång monogami till seriell monogami.

Mer spelrum för sexuell generositet: på det reagerar en del av samhället förvirrat med repression, en annan del av samhället ser förhastat i detta en sexuell "revolution". Båda synsätten är oriktiga. Faktum är: det är just i moderna samhällen, som vilar på ekonomiskt framtvingad social och geografisk mobilitet samt yrkesmässig flexibilitet, som den i prostitutionen praktiserade modellen för en åtskillnad mellan sexualitet och kärlek uppträder som ett funktionellt, livsdugligt och acceptabelt koncept för sexuellt självbestämmande. Det är inte prostitutionen i sig utan den permanenta juridiska diskrimineringen av den som står i motsats till sexuellt självbestämmande.

På den politiska agendan för rörelsen för ett fritt, klokt och självmedvetet samhälle står därför det juridiska accepterandet av prostitution, rätten till en reglering av anställningsförhållandena inom prostitutionen samt arbetstagarskydd och socialförsäkringsskydd. De prostituerade behöver rättigheter - inte för att ta sig ur prostitutionen utan för att utöva den under människovärdiga omständigheter. Prostitution är en mänsklig rättighet.

För att motarbeta denna sociala önskan framförs i media offentligt ofta åsikten att prostitution är oskiljaktigt förknippad med våld, tvång, exploatering och människohandel. Denna livslögn i det borgerliga samhället beror på otillåtlig generalisering och dramatisering av enstaka fall. Man förtiger att våld är resultatet av samhällets marginalisering av prostitution och inte av prostitutionsverksamheten som sådan.

Kriminaliseringen av kunderna som går till prostituerade skyddar dessa inte mot våld utan är en primitiv strategi för diskriminering av prostitutionen. Ingen skulle komma på den absurda idén att skydda taxichaufförer, kioskinnehavare eller bensinmacksföreståndare mot deras kundkrets.

Strategin för en kriminalisering av dem som är kunder hos prostituerade beror på feministernas stora missuppfattning, att prostitution är patriarkalisk och kvinnofientlig. Det är en villfarelse. Det är inte prostitutionen som är patriarkalisk utan männens exklusiva rätt att utnyttja sexuella tjänster inom ramen för prostitution.

Emancipation skulle innebära att båda könen kunde göra anspråk på en sådan rättighet. Den nuvarande alliansen mellan konservativa feminister och statsmakten innebär inte ett historiskt perspektiv som pekar mot framtiden. Alliansen äger inte bara rum på de prostituerades och deras kunders bekostnad utan siktar till samhällets kontroll över kvinnans sexualitet och hennes konceptionsförmåga, bland annat i syfte att höja födelsetalet.

Juanita Henning (Socialarbetare)