ÅSIKT

Brudöverlämning – en hederskultur

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Elin Grelsson: Brudöverlämning, en patriarkal symbol för kvinnans omyndighet

I dag har det blivit känt att kronprinsessan Viktoria planerar att ha en så kallad brudöverlämning vid bröllopet i juni. Kungen kommer att föra henne till altaret och lämna över henne till Daniel. Detta är något som Svenska kyrkan länge motsatt sig och som inte har några svenska traditioner. Svenska Kyrkan förespråkar istället att de blivande makarna går in tillsammans, som en symbol för jämlikhet och kvinnans fria val. Brudöverlämningen har sina rötter i en helt annan tradition, där det handlar om att kvinnans myndighet överförs från far till make.

Överlämning är vanligt i exempelvis USA och har, förmodligen på grund av filmer och TV-serier där detta ofta förekommer, blivit allt vanligare i Sverige. De blivande makarna har ett relativt stort utrymme att utforma vigseln som de själva vill. I det här fallet verkar dock få vara medvetna om symboliken bakom överlämningen.

Oavsett vad man tycker om sommarens prinsessbröllop är det en av årets största händelser, med en enorm medial uppmärksamhet. Likaså kommer bröllopet att bli normgivande för många framtida brudpar och inte minst för unga flickor som ser upp till Viktoria. Att man då väljer en patriarkal symbol för kvinnans omyndighet och brist på frihet som inledning på bröllopet är ytterst olyckligt.

I dag röstar Belgiens parlament, med största sannolikhet, igenom ett förbud mot heltäckande slöja på allmän plats. Diskussionen har förts i många Europeiska länder, inklusive Sverige, där en rad debattörer och politiker sneglar på Belgiens beslut. Argumenten bakom handlar, till stor del, om att försvara västerländska värderingar kring kvinnans självständighet och frihet.

Om vi upprörs över islamsk hederskultur och täckande burkor som symboler för kvinnans ofrihet, verkar vi vara mer benägna att blunda för den västerländska hederskulturens symboler. Inbäddad i ett skimmer av amerikansk romantik är det kanske svårare att se vilka patriarkala strukturer som ligger bakom. Viktoria är den första kvinnliga tronarvingen. Ändå väljer hon att manifestera sin kärlek genom en unken symbol för kvinnans omyndighet och överlämnas mellan två män. Det är Sverige år 2010 och hederskulturen blomstrar även här.

Elin Grelsson

Journalist och bloggare