Stoppa avfallet – men inte i påsen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Naturvårdsverket och Avfall Sverige: Vi slänger i snitt 500 kilo per år

I början av 1900-talet slängde varje svensk 25-30 kilo per år, nu har mängden ökat till 500 kilo. Att minska mängden avfall och dess innehåll av farliga ämnen är en av vår tids stora utmaningar. Mellan 20 och 28 november är det dags för Europa minskar avfallet. Du kan också bidra.

Mängden avfall ska inte öka enligt de miljömål som riksdagen antagit. Det kan låta som ett blygsamt mål men med tanke på vår ökande konsumtion kan det bli tufft att nå. Tvärtom finns risk för att avfallet fördubblas de närmsta 20 åren om inte kraftfulla åtgärder sätts in.

Under Europa minskar avfallet kommer vi att presentera en undersökning om svenskarnas inställning till att minska sitt avfall. Cirka en tredjedel av svenskarna tror att deras konsumtion inte påverkar mängden avfall. Tre fjärdedelar kan tänka sig att göra mer än i dag för att minska sitt avfall.

Vi har mycket att vinna på att slänga mindre. Om vi minskade mängden hushållsavfall med bara fem procent skulle utsläppen av växthusgaser gå ned med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad. En minskning av mängden avfall skulle därmed bidra till att bromsa klimatförändringen.

Matavfall är ett område där vi alla kan göra en insats. I dag slänger vi i princip var sjätte matkasse vi bär hem. Själva avfallet är inget stort problem. Det mesta går att utnyttja som gödsel, biogas eller annan energi. Men det går åt stora mängder energi och vatten för att producera maten. Produktionen av den mat som slängs av hushållen har gett upphov till växthusgaser motsvarande 1,9 miljoner ton koldioxid, drygt två procent av de totala svenska utsläppen.

Kläder är ett annat exempel där vår konsumtion påverkar miljön. För en ny t-shirt i bomull går det åt ungefär 0,75 kilo kemikalier. Därtill kommer transporter och användning av stora mängder vatten vid odling och tillverkning.

I Sverige är vi duktiga på att återvinna avfallet som material eller energi, men de stora mängderna är en utmaning. Naturvårdsverket och Avfall Sverige arbetar för minskade avfallsmängder, att resurserna i avfallet ska tas tillvara bättre och att mängden farliga ämnen ska minska.

Du kan också bidra genom att:

Köpa produkter av bra kvalitet – då håller de längre och det lönar sig att reparera.

Köpa begagnat, dela på ägandet, byta eller låna av andra – då utnyttjas resurserna bättre.

Bara köpa hem den mat du behöver – då minskar miljöpåverkan från odling, djuruppfödning och transporter.

Köpa produkter utan farliga ämnen - då minskar risken för utsläpp vid tillverkning och användning. Det blir också lättare att återvinna. Miljömärkning är ett hjälpmedel.

Weine Wiqvist
Verkställande direktör, Avfall Sverige

Maria Ågren
Generaldirektör, Naturvårdsverket

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN