Integriteten hotad – av datadirektiv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: En stor kränkning om direktivet genomförs

Vad har du googlat de senaste två åren? Hur skulle du känna om någon kände till alla dina sökningar? En ruggig tanke – som kan bli sann.

I Europaparlamentet drivs nu en kampanj för att sökningar i sökmotorer, som Google, ska ingå i datalagringsdirektivet. Det är ett direktiv som innebär att alla mobilsamtal, sms, e-postmeddelanden och in- och avloggningar och din IP-adress på internet kommer registreras och lagras i upp till två år. Vem som kommunicerar med vem, när det sker och varifrån det sker kommer att lagras. Meningen är att myndigheter sedan ska kunna få ut dessa uppgifter.

Direktivet har införts i flera länder i Europa, men ännu inte i Sverige. Regeringen har skjutit upp införandet av direktivet till efter valet och tvingats betala böter till EU för det. De rödgröna har en överenskommelse om att införa direktivet om de vinner valet, men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har på senare tid signalerat att de inte vill göra det. Läget är oklart.

För att stoppa direktivet oavsett vilket block som vinner valet har jag tillsammans med riksdagsledamoten Camilla Lindberg (FP) skapat ett väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet. Alla riksdagskandidater som skriver under kontraktet lovar att rösta mot ett införande av direktivet, om de i valet kommer in i riksdagen. Hittills har kandidater från alla riksdagspartier skrivit under, förutom från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Samtliga av Piratpartiets kandidater har skrivit under. Av riksdagspartierna är det flest Folkpartister som skrivit under hittills.

Vårt motstånd mot direktivet är såklart på grund av den stora integritetskränkningen. Även om syftet med direktivet är vällovligt – brottsbekämpning – så helgar inte ändamålet alltid medlen. Genom en total övervakning av medborgarna skulle vi kunna förhindra alla brott. Ett sådant samhälle vill vi inte leva i. Vägen till helvetet kantas som bekant av goda intentioner. Utökningen med sökmotorer i direktivet försvaras med kampen mot barnpornografi. Pedofiler ska kunna upptäckas. Ytterligare ett verkligen vällovligt syfte, men priset är alldeles för högt.

Tänk vad som skulle avslöjas om oss, om alla våra sökningar i sökmotorer blev kända. Våra åsikter, religion, intressen, drömmar, sexuella preferenser, resvanor, vänner, sjukdomar, juridiska problem, romantiska förhållanden, ekonomiska problem, affärsrelationer – listan kan göras hur lång som helst. Tänk själv vad du googlat bara den senaste veckan. Tänk vad dessa sökningar säger om dig. Ingen, förutom du själv, ska veta det.

Två svenskar har undertecknat förslaget att införlika sökmotorer i datalagringsdirektivet: Alf Svenssson (KD) och Anna-Maria Corrazza Bildt (M). De måste naturligtvis dra tillbaka sitt stöd.

Det mest effektiva sättet att stoppa detta förslag är att stoppa hela datalagringsdirektivet från att införas i Sverige. Det gör du genom att kryssa en kandidat i valet som skrivit under väljarkontraktet mot direktivet. Vilka som gjort det hittar du på www.nejtilldatalagring.se.

Den nuvarande mandatperioden har innehållit alldeles för många lagar som varit dåliga för allas vår personliga integritet. Låt oss se till att nästa mandatperioder inte fortsätter i samma spår, utan att vi i stället byter riktning och börjar stärka allas vår rätt till en personlig integritet.

Mathias Sundin (FP)

Riksdagskandidat

Publisert: