Vi är stolta över att våra medlemmar protesterar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet: Sverigedemokraternas värdegrund står i direkt konflikt till vår

Jimmie Åkessons (SD) besök på arbetsplatser väckte protester.
Jimmie Åkessons (SD) besök på arbetsplatser väckte protester.

All vårdpersonal arbetar för att vårda, ge omsorg och i många fall rädda liv. Detta möts vi av oavsett vem vi är eller vilket namn vi bär.

Det är helt naturligt att exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor protesterar när ett parti som inte tror på alla människors lika värde vill besöka deras arbetsplats, eftersom vården vilar på hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform med människovärdesprincipen i fokus.

Hälso- och sjukvården, omsorgen och Räddningstjänsten är platser där alla människors lika värde verkligen praktiseras i praktiken.

Detta gör SD:s besökarbetsplatserna extra provocerande, eftersom Sverigedemokraternas politik står på en helt annan värdegrund än den som våra verksamheter vilar på.

I Räddningstjänsten har man jobbat hårt för att möta den oro som ofta är en följd av arbetslöshet, sysslolöshet och rotlöshet i några av storstädernas bostadsområden. Man har jobbat hårt för att få bra relationer med allmänheten. Nu vill en partiledare hälsa på som tycker att mångfald är fel.

Vi tycker att det är helt rätt att man visar vad man tycker, och vi är stolta över att våra medlemmar protesterar.

Förutom att säkra att våra medlemmar inte känner sig utsatta på arbetsplatsen på grund av Jimmie Åkessons besök så är det vår uppgift att markera mot och bekämpa rasism.

Sverigedemokraterna är ett parti sprunget ur nynazismen och organisationen Bevara Sverige Svenskt, vars grundidé går ut på att ställa grupper mot varandra. Rasismen är en strukturell del av Sverige och förekommer på alla nivåer och i alla delar av samhället. Arbetsplatserna är inget undantag från detta.

Det är vår uppgift som fackförbund att motverka de krafter som försöker slita itu vårt samhälle.

Sverigedemokraterna har exempelvis röstat mot att meddelarfrihet ska gälla i hela välfärdssektorn och mot att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till hälso- och sjukvård.

Sveriges riksdag fattade redan sommaren 2013 beslut om att även papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård. Är det konstigt att våra medlemmar reagerar?

I välfärdstjänsterna arbetar många kvinnor och många med utländsk härkomst. Nu ska deras arbetsplatser besökas av ett parti som inte respekterar dem.

Sverigedemokraternas företrädare har otaliga gånger uttalat sig nedsättande om människor med utländsk bakgrund. Exempelvis har Jimmie Åkesson utmålat muslimer som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Det går knappt en dag utan en ny skandal där SD-företrädare uttalar sig rasistiskt.

SD vill också inskränka kvinnors rätt till sin egen kropp genom att försämra aborträtten.

Det är inte människorna i Sverigedemokraterna som vi har problem med. Det är politiken som partiet står för.

Vi skulle reagera likadant ifall deras åsikter kom från andra partier. Vi tar den oro som många av våra medlemmar känner på allvar och det är viktigt för oss att lösa de utmaningar som välfärden står inför.

Det som händer efter Sverigedemokraternas besök i vården är att yrkesutövare mordhotas när de uttrycker sina demokratiska åsikter. Detta har aldrig hänt med något annat parti.

Stora delar av välfärden bärs upp av människor med utländsk bakgrund. I äldreomsorgen i Stockholm rör det sig om hela 60 procent och många läkare och biomedicinska analytiker har en annan bakgrund än svensk. Vi ska vara tacksamma över vad dessa människor gör för Sverige.

Det viktigaste för Kommunal, Läkarförbundet och Vårdförbundet är att värna om välfärden och våra medlemmars villkor. Vår grundidé som fackförbund står i direkt konflikt mot Sverigedemokraternas.

Vi säger att om vi arbetar tillsammans, så förbättrar vi allas villkor. De säger att om vi försämrar villkoren för en utsatt grupp så kan en utvald grupp få det bättre.

Vår övertygelse är att mångfald och solidaritet gör vårt land starkare. Det är ett vinnande koncept. Det gäller Sverige, Europa och världen, det gäller i facket och på arbetsplatserna.

Det är vår skyldighet som fackförbund att stå upp för alla människors lika värde. Precis på samma sätt som våra medlemmar gör varje dag på sina arbetsplatser.

Annelie Nordström

Sineva Ribeiro

Thomas Flodin

Publisert: