Publicerad:

Gör det lättare för kvinnor att välja kejsarsnitt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debatt om förlossningsskador: Vi måste bort från idén att alla ska föda "naturligt"

Idag måste den som vill föda med kejsarsnitt redovisa särskilda skäl. Med tanke på problemen med förlossninsskador borde kvinnor få välja själva, menar Cecilia Elvin (FP).
Idag måste den som vill föda med kejsarsnitt redovisa särskilda skäl. Med tanke på problemen med förlossninsskador borde kvinnor få välja själva, menar Cecilia Elvin (FP).
Cecilia Elving (FP).

Om några dagar ska jag föda barn. Det jag behöver just nu är att känna mig trygg och lugn inför vad jag vet kommer att vara en av de farligaste och mest smärtsamma upplevelserna i mitt liv.

För trots allt prat om att förlossningar är naturligt och att kvinnor har fött barn i alla tider så är graviditeter och förlossningar bland det farligaste en kvinna kan utsätta sig för.

Varje år dör fler människor, kvinnor och spädbarn, på grund av bristande mödravård än i aids, malaria och tuberkulos tillsammans.

Jag vet att Sverige är ett av världens säkraste länder att föda barn i. Men jag vet också att nästan varannan kvinna som fött vaginalt får någon form av komplikationer och att över fyra procent, betydligt fler än i övriga nordiska länder, får så svåra bristningar att deras ändtarmsmuskel skadas.

Det är uppenbart att vi behöver höja ambitionsnivån i förlossningsvården ytterligare.

De här senaste veckorna, när mitt största behov är att känna mig trygg och lugn inför stundande förlossning, har jag varje morgon mötts av krigsrubriker om förlossningsvården.

Rubriker om spruckna underliv, skadade barn och nu senast om lilla Hilda, vars nacke bröts efter nio misslyckade försök att få ut henne med sugklocka och två med tång.

Hildas mamma Johanna blev allvarligt skadad. Enligt Johanna ska läkaren ha sagt till henne att "alla kvinnor kan föda naturligt", och nekat henne det akutsnitt som barnmorskan redan hade förberett.

Vi måste bort från villfarelsen att alla kvinnor kan föda ”naturligt”. Kvinnor har i alla tider dött av att föda ”naturligt”.

Det finns ett samband mellan kejsarsnitt och ökad risk för vissa immunologiska sjukdomar hos barnet. Kejsarsnitt minskar dock risken för allvarlig syrebrist och andra svåra förlossningsskador. Sammantaget så är de medicinska riskerna lägre vid en vaginal förlossning än för de kvinnor som genomgår planerat kejsarsnitt utan medicinsk indikation.

Därför är det bra att Sverige har en lägre andel kejsarsnitt (ca 17 procent) än de flesta jämförbara länder. Kejsarsnitt är inte den universallösning på frågan hur vi får en säkrare förlossningsvård som några vill göra gällande.

Men det är orimligt att svenska kvinnor år 2014 inte får bestämma över sina egna kroppar.

Idag måste en kvinna som önskar kejsarsnitt redovisa skälet till sin önskan och det är vårdgivaren, inte den födande kvinnan själv, som ytterst avgör om skälen är tillräckligt tungt vägande.

De flesta kvinnor som önskar kejsarsnitt utan medicinska skäl är omföderskor med traumatiska förlossningsupplevelser i bagaget. Sociala medier fullständigt svämmar över av hjärtskärande historier från kvinnor med svåra förlossningsskador, kvinnor med erfarenheter av sexuella övergrepp och andra mycket starka skäl till förlossningsrädsla, som kämpar för att få föda med kejsarsnitt.

De allra flesta av dem får i slutändan det önskade kejsarsnittet men för många dröjer beskedet i flera ångestfyllda månader och många tvingas att genomgå långa psykosociala utredningar.

Undersökningar visar att det finns stora skillnader i bedömningarna mellan olika sjukhus och mellan olika läkare.

Det är dags att det är kvinnorna själva, som med rätt stöd och information, får det sista ordet om hur de vill föda sina barn.

De allra flesta kvinnor kommer även i fortsättningen att välja att föda vaginalt. I dag är andelen som föder med kejsarsnitt utan medicinsk indikation i Sverige under 2 procent av alla förlossningar och det finns ingen anledning att tro att den siffran kommer att öka märkbart om kvinnors önskan att själva få välja förlossningssätt äntligen respekteras.

Cecilia Elving (FP)

Publicerad:
Publicerad: