Billigt knep av er att förbjuda cirkusdjur

Debattören: Centerpartiet vet ingenting om cirkus på riktigt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Cirkusdjur är ett fläskben som politikerna slängt till djurrättsaktivisterna, så att de inte ger sig på viktigare väljargrupper, skriver Janne Näsström.
Foto: Janne Näsström/Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige
Cirkusdjur är ett fläskben som politikerna slängt till djurrättsaktivisterna, så att de inte ger sig på viktigare väljargrupper, skriver Janne Näsström.

DEBATT. Centerpartiet anser att ett förbud mot vilda djur på cirkus är en av de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i valet. Partiet påstår också att djuren vistas i cirkusvagnar.

Inget har stöd i verkliga förhållanden.

Sverige förbjöd alla vilda djur relevanta för cirkus redan 1960, utom elefanter och sjölejon. Dessa pensionerades 2013 av svenska företag och sista gången en elefant uppträdde i en manege på svensk mark var 2014, på en tysk cirkus.

Cirkusakademien och landets kvarvarande cirkusföretag har uppvaktat regeringen två gånger och krävt ett omedelbart förbud mot elefanter och sjölejon, utan övergångsperiod, för att slippa faktaresistenta politiker i valrörelsen. Regeringen har tillmötesgått kravet, genom att införa förbudet från 1 april 2019. Under innevarande säsong framträder inga vilda djur på cirkus i Sverige.

Vilka vilda djur på cirkus är det som Centerpartiet vill förbjuda?

Påståendet att djuren vistas i cirkusvagnar är en lögn. Sveriges turnerande cirkusföretag är landets mest publika, reglerade, kontrollerade och dokumenterat bästa djurhållare.

Djuren transporteras i specialbyggda lastbilar, årligen kontrollerade och godkända av inbesiktande länsveterinär. Häst- och hundsporternas transporter kontrolleras bara av bilprovningen.

Jag har försökt få Centern att ändra formuleringen om cirkusvagnar sedan i april. De lyssnar inte på det örat.

Alla insatta i djurskydd vet att cirkusar är det minsta av alla problem för djur i Sverige.

Cirkusakademien har under våren genomfört den första undersökningen av hur djur har det på cirkus i Sverige. Vi begärde in alla protokoll med anmärkningar från samtliga kommuner, länsstyrelser och jordbruksverket inklusive djurskyddsmyndighetens arkiv. Vi har även beställt alla domar om djur på cirkus från landets tingsrätter.

Det finns inte en enda dom om djurhållning på cirkus de sista tio åren, med stor sannolikhet inte heller *de sista 20 åren. Av inkomna domar att döma är det stora problemet privatpersoners djurhållning. Som bifynd finns ett antal fällande domar om djurplågeri och djurförbud mot politiker.

Vi har även kartlagt forskningen inom området. I Sverige finns inget om djur på cirkus och internationellt finns bara två stora forskningsprojekt. Båda visar att cirkus har bättre förutsättningar för att djur ska må bra än andra djurhållare.

Visst har det varit problem längre tillbaks i tiden, särskilt med en tysk familj som besökt Sverige under tre olika cirkusnamn. En av dem fick djurförbud 2005, men inte ens i detta fall gick det så långt som till åtal.

Undersökningen ger vid handen att det handlar om något annat. Cirkusdjur är ett fläskben som politikerna slängt till djurrättsaktivisterna, så att de inte ger sig på viktigare väljargrupper.

Det har hänt förr. I samband med Sveriges EU-inträde offrades cirkus- och varietéartister för att andra och underförstått viktigare artisters gager skulle bli momsfria. Konsekvensen blev att Sverige som enda land i världen har en särskild skatt på gager till cirkus- och varietéartister.

Cirkusen firar i år sitt 250-årsjubileum över hela världen. I Norge skriver statsministern förordet i Cirkus Arnardos program. Finland har tagit upp turnerande cirkus på UNESCO-listan över levande kulturarv.

I Sverige försöker politiker av alla kulörer utrota vad som fram till helt nyligen var ett kulturarv.


Janne Näsström, ledamot i Cirkusakademien


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: