Skam att utvisa kristna till Irak

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2014-09-10

Robert Hannah (FP): Hur kan Migrationsverket ha missat IS terror mot assyrier?

Statsminister Fredrik Reinfeldt ber oss svenskar öppna våra hjärtan för flyktingar som flyr krigets fasor i Irak. Samtidigt gör Migrationsverket precis det motsatta när de just nu utvisar asylsökande kristna assyrier från Sverige till krigets inferno i Irak.
Under de senaste dagarna har flera förtvivlade assyrier från Irak kontaktat mig efter att de fått avslag av Migrationsverket på sina asylansökningar. Inom fyra veckor måste de återvända till terrorns Irak.

Alla dessa är assyrier som sedan tidigare har flytt landet på grund av den terror som riktats mot det assyriska folket av våldsamma jihadister alltsedan USAs invasion 2003. De kan nu omöjligen återvända. Ändå skickar Migrationsverket tillbaka dem till ett land där det finns ett reellt överhängande hot om att deras folk kommer drabbas av folkmord.
Migrationsverket bryter mot dessa flyktingars mänskliga rättigheter när de inte bedöms behöva skydd.

Samtidigt ser alla andra utom Migrationsverket att den terror och etniska rensning som riktar sig främst mot assyrier och andra skyddslösa minoriteter intensifieras och att situationen i Irak nu är akut. Enligt utlänningslagen ska man anses vara skyddsbehövande och ha rätt till uppehållstillstånd om man behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp.

I ett av besluten skriver Migrationsverket:

”På grund av IS:s aktiviteter i norr har stridigheterna minskat i Bagdad. Det förekommer dock terrordåd och skjutningar i Bagdad. Migrationsverket gör bedömningen att det råder svåra motsättningar i Bagdad, Irak. Migrationsverket finner att du inte har gjort sannolikt att du känner en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av de svåra motsättningarna som för närvarande råder i Bagdad, Irak. Du är därmed inte att anse som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen”.

Migrationsverket är blind för verkligheten, för att Iraks regering står hjälplös inför världens farligaste terrororganisation Islamiska staten (IS). Armén är oförmögen att skydda landets minoriteter. Ingen plats i Irak är idag tillräckligt säker för assyrier eller andra skyddslösa minoriteter.

I somras hotades Bagdad att bli helt omringat av IS. Faller Bagdad och andra städer som fortfarande kontrolleras av den alltför svaga irakiska armén kommer vi se en repris av grymheterna som skedde i Mosul i somras med offentliga avrättningar, etnisk rensning och slavmarknader. Spänningarna mellan sunni och shia ökar i hela landet och överallt kommer landets assyrier och andra minoriteter i kläm. Mycket talar för att våldsspiralen kommer öka och hela landet riskerar att explodera i ett våldsamt inferno.

USA:s president Barack Obama bedömer att konflikten i Irak kommer pågå under en längre period. Svenska Utrikesdepartementet avråder till icke-nödvändiga resor till hela landet förutom till det kurdiska självstyret.

Att Migrationsverket gör en annan säkerhetsbedömning än USA:s president och Utrikesdepartementet är häpnadsväckande. Att i detta läge utvisa asylsökande till Irak är ett brott mot deras mänskliga rättigheter.

Men de allra flesta kommer trots utvisningsbeslutet inte våga återvända för att möta ett överhängande folkmord. Istället kommer de stanna kvar i Sverige som gömda papperslösa för att vara säkra på att kunna överleva.

Att Migrationsverket inte bedömer dessa flyktingar som skyddsbehövande är en skam för Sverige. Jag kräver att utvisningarna stoppas omedelbart.

Robert Hannah

svensk-assyrier och riksdagskandidat (FP)

-