ÅSIKT

Valfriheten i vården hotas av de rödgröna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

43 vårdföretagare: Vi och väljarna måste få besked om vad som gäller

Foto: Thinkstock.com

Vi alla företräder och arbetar i Sveriges just nu mest utskällda bransch: privat driven vård och omsorg. Vi slog i våras larm här om att kritiken mot oss kan leda till politiska beslut som allvarligt skadar välfärden. Sen dess har vi fått en hel del stöd och upprättelse. Ändå kvarstår hoten mot hela vår existens. De motstridiga beskeden från främst det rödgröna regeringsalternativet har snarast ökat vår oro.

Förslagen som oroar oss gäller begränsning av vinstutdelning, som skulle göra det omöjligt för företagen att finansiera nystart eller utbyggnad. Det finns också förslag om ägarkrav som effektivt skulle hindra erfarna och seniora personer inom vården att starta och driva företag, liksom idéer om att kommuner och landsting ska kunna utestänga vanliga företag från sina upphandlingar.

När vi berättar om vår oro får vi ofta höra att vi är giriga och främst jagar vinster. I stället vill vi försvara de villkor för långsiktigt företagande som är självklara i alla andra branscher. För vårdföretagande måste vara långsiktigt, och varje företagare vet att långsiktighet kräver lönsamhet.

Med andra ord: Om förslagen genomförs så går företagen långsamt under. Alternativen inom vård och omsorg – som även de vinstkritiska politikerna säger sig vilja ha – försvinner.

Vi har egentligen det bästa jobbet man kan tänka sig. Vi får vårda och ge omsorg till sjuka, gamla, personer med funktionsnedsättningar och andra som är i behov av hjälp och stöd. Det finns i dag 11 000 privata företag inom vård och omsorg som sammanlagt har cirka 160 000 anställda. 93 procent av företagen är småföretag med under tjugo anställda. Oavsett om vi arbetar i det lilla företaget eller i det stora gör vi detta med stort engagemang och en vilja att göra det bästa möjliga för de som behöver oss och för att bidra i utvecklingen av svenskt välfärd.

Vi vet att vi bidrar. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga på alla parametrar i den nationella patientenkäten. Privata vårdgivare har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köer och en effektivare användning av resurser. Privata äldreboenden är bättre än kommunerna på 11 av 16 undersökta kvalitetsområden. Privata utförare är på samma sätt bättre på 21 av 26 indikatorer när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättningar, allt enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar dessutom att de äldre är nöjdare med hemtjänsten i kommuner där det finns flera utförare, jämfört med kommuner som bara har egen regi.

Medarbetare i privat omsorg är år efter år nöjdare med möjligheter till inflytande över hur arbetet ska utföras, arbetsbelastning, arbetsledning, hur deras kompetens tas tillvara och en rad andra faktorer som påverkar trivseln på arbetet. Detta enligt Jobbhälsobarometern, som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex. Privat anställda i vård och omsorg är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB.

Sverige står inför stora demografiska utmaningar som kommer kräva ännu mer av välfärden framöver. Privat vård och omsorg kommer behövas. Människors vilja att själva få bestämma och inte överlåta viktiga val till myndighetspersoner är starkare än någonsin. Och än finns tid för ansvariga politiker på nationell och lokal nivå att ge oss, och framför allt väljarna, tydliga besked. Vad vill ni med oss? Får vi fortsätta att utveckla vården, och göra skillnad?

Lotta Wiström, Sinnligt barnmorskemottagning

Christer Andersson, Bergsjön vårdcentral och Bvc

Åsa Storm, Stormtrivs

Christina Wahlström, MamaMia

Caroline Herlin, Diaverum

Lars Mullback, Move & Walk

Anneli Virenhem, Active Landvetter

Kristina Bardh, Kosmo

Tina Zetterling, Barnmorskegruppen Öresund

Ilona Barnard, Slottsstadens Läkarhus

Roland Setterberg, Backa Läkarhus

Catarina Örnmar Helgason, Lästringe-Alma

Peter Meinhardt, Resursteamet

Elisabeth Mila, Villa Arelid

Peter Seger, Sophiahemmet

Lenita Sällström, Unika

Cecilia Ingre, Invita Service

Stefan Johansson, Achima Care

Susanna Daag, RO Omsorg

Stefan Lahti, Misa

Mats Brolin, Ekeby Hälsocenter Vårdcentral

Anna Maxe, Team J-son

Anna-Greta Sjöberg, Crispa

Fredrik Gren, Vardaga & Nytida

Ulf Zackrisson, Göteborgs Kvinnoklinik och Nordic IVF Center

Anki Nyzell Lindskog, Smedhälsan

Joachim Morath, Feelgood

Siv Nordqvist, Förenade Care

Gunilla Rundqvist, Cordinator Medical Service

Dan Olsson, Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling

Eszter Horváth Tóthné, Move & Walk

Henrik Borelius, Attendo

Erland Olsson, Sofrosyne

Ann-Christine Sjölund, God omsorg

Sören Eriksson, Björkö Assistans

Lotta Peltoarvo, Strandhälsan

Leo Hassler, privatpraktiker på heltid

Margareta Widborg, Mammakulan barnmorskemottagning

Katarina Johansson, HemTrevnad

Ruth Berglund, Strukturrutan

Charlotte Barouma, Wästerläkarna Vårdcentral, BVC och Äldrevårdcentral

Catharina Tavakolinia, Kavat Vård

Valentin Csongor Konya, Linné Hemvård

ARTIKELN HANDLAR OM

Välfärd