Debatt

Vi stänger dörren för gårdsförsäljning av vin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Regeringen och IOGT-NTO: Omsorgen om folkhälsan går först

De senaste två mandatperioderna har debatten om gårdsförsäljning då och då blossat upp, med Centerpartiet som en av de största pådrivarna. Det är egentligen märkligt. Dels eftersom två statliga utredningar visat att försäljning av alkohol direkt till konsument från tillverkare i Sverige är oförenligt med Systembolagets ensamrätt enligt EU-rätten. Dels eftersom det finns en samsyn och majoritet över blockgränserna om att gårdsförsäljning inte är förenligt med den svenska alkoholpolitiken.

Alkohol är inte en vara som alla andra. En bärande tanke i svensk alkoholpolitik är att begränsa de privata vinstintressena i handeln med alkohol eftersom de, helt naturligt, driver upp försäljning och konsumtion. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken och dess ensamrätt ger en alkoholmarknad i Sverige som är fri från vinstintresse. Systembolagets ensamrätt är väl fungerande och något vi vill bevara och stärka. Ett led i detta är att samarbetsregeringen nu lägger delbetänkandet ”Gårdsförsäljning”, till handlingarna – regeringen stänger helt enkelt dörren för gårdsförsäljning av alkohol i Sverige.

Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem. Alkoholberoende är en folksjukdom som många svenskar lider av och som drabbar ännu fler medberoende. Många sjukdomar har tydliga och kända kopplingar till alkohol, till exempel skrumplever och högt blodtryck. Men desto fler sjukdomar har mindre kända kopplingar, som alkoholens samband till cancer. För de flesta alkoholrelaterade sjukdomarna, inte minst cancer, ökar risken redan vid en låg alkoholkonsumtion.

Utöver de direkt medicinska skador på den som dricker alkohol finns stora skador på tredje person. Det handlar exempelvis om barn i familjer med beroende eller personer som utsätts för alkoholrelaterat våld eller övergrepp.

Alkoholpolitiken måste bygga på omsorg om folkhälsan i första hand. En restriktiv och ansvarsfull alkoholpolitik är på många sätt en nordisk export och har med åren fått flera tunga förespråkare. I det internationella arbetet för att minska de så kallade icke smittsamma sjukdomarna finns alkohol med, tillsammans med tobak, ohälsosam diet och otillräcklig fysisk aktivitet, som en av de fyra viktigaste riskfaktorerna. I det arbetet lyfter organisationer som Världsbanken och World Economic Forum vikten av att använda de effektivaste åtgärderna mot alkoholens skadeverkningar.

Detta är några av de starka argument som finns för en restriktiv och ansvarsfull alkoholpolitik som syftar till att minska konsumtionen av alkohol. Det är en politik svenska folket står bakom och som både minskar alkoholens samhällskostnader och mänskligt lidande. Vi vill fortsätta värna den restriktiva alkoholpolitiken – och genom att lägga gårdsförsäljningar till handlingarna tar vi ett steg på vägen.

Gabriel Wikström

Anna Carlstedt

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Systembolaget

ÄMNEN I ARTIKELN

Systembolaget

Gabriel Wikström

Politik