ÅSIKT

Asks krav på skärpta straff är ren populism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Under sommaren har Sveriges poliser demonstrerat mot en alltmer ansträngd arbetssituation. Istället för att ta itu med det har justitieministern lagt sin energi på att kasta grundlösa anklagelser på Miljöpartiet (AB 1/8).

Till skillnad från alliansen baserar Miljöpartiet rättspolitiken på forskning och beprövad erfarenhet.

MP vill satsa 300 miljoner mer på kriminalvården för att se till att färre återfaller, och öka stödet till rättsväsendet med 290 miljoner så att fler brott kan klaras upp. Beatrice Ask (M) är emot detta. I dag vittnar många poliser om att det enda som är viktigt är så kallad pinnjakt, där antalet insatser räknas snarare än hur effektiva insatserna är.

MP vill satsa på bättre arbetsmiljö för polisen; bättre it-hjälpmedel och handledning, och att man börjar mäta saker som hur bra bemötande medborgare fått eller hur tillgänglig polisen är. Sveriges polis förtjänar en riktig högskoleutbildning. Beatrice Ask (M) är emot detta.

Polisen måste få fokusera på sin kärnuppgift, att bekämpa brott, och inte ägna sin tid åt att behandla tillstånd för fyrverkerier eller inhägna övergivna gruvhål. Beatrice Ask (M) är emot detta.

Straff ska vara effektiva och leda till att färre brott begås, men Beatrice Ask föreslår istället en rad populistiska förändringar av straffen som innebär ökade kostnader, men som inte kommer leda till att färre brott begås. Det är tragiskt att justitieministern hellre lägger tid på populistiska angrepp än att stärka Sveriges polis och rättsväsende.

Maria Ferm