ÅSIKT

FI:s politik ger lägre pensioner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Jessica Rosencrantz (M) om pensionerna

Jessica Rosencrantz.

REPLIK. Det svenska pensionssystemet bygger i grunden på att den arbetande delen av befolkningen försörjer de som har slutat arbeta. Feministiskt initiativ säger sig vilja förbättra för pensionärerna men bortser från att antalet arbetade timmar hänger ihop med ersättningarna i pensionssystemet – ju fler som arbetar desto högre blir pensionerna. 

Moderaterna driver en politik för fler jobb och fler arbetande timmar. Vi vill att fler ska gå från utanförskap till arbete och att vi ökar antalet arbetade timmar i ekonomin. FI:s politik går tvärt emot detta när man exempelvis föreslår en generell arbetstidsförkortning till en kostnad av över 250 miljarder kronor, vilket nästan motsvarar kostnaderna för hela ålderspensionssystemet på ett år.

I realiteten betyder det att deras ekonomiska politik skulle sänka de offentliga finanserna. Det är inte ett seriöst sätt att bedriva en ansvarsfull politik för hela samhället. 

Ska man ha råd med reformer som förbättrar för människor i deras vardag kan man inte kompromissa med de offentliga finanserna eller arbetslinjen. Genom att göra det attraktivare att arbeta ledde Alliansregeringens politik till att fler kvinnor och män gick till jobbet varje dag. Moderaterna bygger vidare på den politiken genom bland annat ett första jobbet-avdrag som ska bryta det nya utanförskapet.

Ett jämställt samhälle är ett bättre samhälle och det blir verklighet om fler människor har en egen inkomst och kan stå på egna ben. FI:s vänsterpolitik skulle slå rakt mot jobben och de offentliga finanserna och främst drabba dem som man säger sig värna – de kvinnliga pensionärerna.

Jessica Rosencrantz

Riksdagsledamot (M)