Jag avgår i protest mot MP:s beslut

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vera Maria Olsson, Gröna studenter: Vi har blivit så oerhört svikna

Vera Maria Olsson avgår som språkrör för Gröna studenter, Stockholmsregionen.
Foto: Foto: PRIVAT
Vera Maria Olsson avgår som språkrör för Gröna studenter, Stockholmsregionen.

DEBATT. Regeringens migrationspolitiska chockbeslut förra veckan gick enligt många miljöpartister många steg för långt. Jag själv avgår nu från mina uppdrag efter beslutet då jag anser det vara ett brott mot den mest grundläggande frihetliga linjen i partiet, som jag menar att Miljöpartiet å det starkaste måste värna.

Den ideologiska kompassen i miljöpartistiska sammanhang är inte alltid så formulerad eller framträdande, men det är nu kanske viktigare än någonsin att den blir det. I ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna är det nödvändigt att acceptera ett stort genomslag av socialistiskt färgad politik, inte minst för att de är mycket större än Miljöpartiet.

Det finns en risk för ett litet parti med en ideologiskt bred och heterogen medlemsbas att man också gör denna politik och denna socialistiska linje till sin egen. Detta vore ett stort misstag och ett svek av den gröna ideologin, som i grunden är liberalt snarare än auktoritärt lagd.

Framtiden är grön och liberal, och annat kan Miljöpartiet inte vara. Välfärdsstaten står ibland delvis eller tillfälligt i motsats till öppna gränser. Då måste vi kunna välja det sistnämnda, för mänskliga rättigheter får aldrig räknas som mindre viktigt än vårt överflöd. Vår solidaritet måste vara gränslös.

Även klassiska miljöpartistiska frågor som individens roll gentemot politik, stat och makt men också samhälleliga normer, pekar tydligt ut en liberal linje mot ett samhälle där individens frihet att vara den hen själv vill vara och göra det hen själv vill göra är ovedersäglig. Ingen stat och inget samhälle ska få styra det, på villkor att det inte skadar andra.

Men den gröna ideologin är inte fullt ut liberalism. Vi ser strukturer, vi tror på solidaritet och medmänsklighet och det goda i ett jämställt samhälle, och framför allt – vi ser vårt ansvar till kommande generationer och vår planet. Klimatet är för viktigt för att underordnas andra frågor.

I tider som dessa är det viktigt att slå vakt om allt detta, men inte minst frihetligheten i vårt parti som inte bara skakas av migrationsuppgörelserna och därmed en skändad vision om fri rörlighet; även tanken om ett återinförande av den allmänna värnplikten och nu senast fler övervakningsbefogenheter är oacceptabla politiska åtgärder.

Individens frihet måste alltid försvaras, inte minst för att historien ger oss otaliga exempel på att staten är inte alltid god. I skakiga tider som vi befinner oss i nu är det viktigt att värna demokratiska fri- och rättigheter. Genom att aktivt begränsa vår egen frihet, urholkar vi vår demokrati. Då starka nationalistiska och antidemokratiska krafter har medvind, får vi inte göra dem den tjänsten att svepas med och gå i samma riktning.

Förra veckans beslut var på alla sätt en kalldusch, inte bara för mig och alla andra som stöttat och sympatiserat med Miljöpartiet, utan för alla i Sverige som har ropat REFUGEES WELCOME! under hösten och som har demonstrerat för en human flyktingpolitik. Vi som har visat att vi har öppnat våra hjärtan och nu öppnar våra armar. Vi har blivit svikna, och oerhört besvikna.

Jag hoppas att Miljöpartiet så småningom kan ta sig ur det socialdemokratiska dilemmat och hitta tillbaka till att vara en frihetlig solidarisk rörelse som jag vill engagera mig för i framtiden.

Vera Maria Olsson

Avgående språkrör för Gröna studenter Stockholmsregionen

Publicerad: