ÅSIKT

Domare saknar rätt kunskap om sexbrott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Föreningen Tillsammans om domstolarna

Emma Blomdahl och Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans.

REPLIK. Tidigare i veckan kunde vi läsa en debattartikel där domare skrev om friande våldtäktsdomar, och att de inte kan hållas ansvariga för dessa. Vi vill lägga till vissa aspekter utifrån de utsattas perspektiv.

Till vår förening kommer individer som utsatts för sexuella övergrepp. Många har genomgått en rättsprocess och en majoritet av dem beskriver att processen var kränkande. Deras upplevelse är inte domarens ansvar, men domaren har ett ansvar att se till att vissa kränkningar inte sker.

Vi har hört historier där domaren inte ingrep då försvaret kallade den utsatta för lilla gumman, eller frågade vittnen om den utsattas tidigare sexuella preferenser. Detta upplevdes som kränkande.

Vissa saker var kanske viktiga för processen, medan andra inte var relevanta men fick yttras fritt trots att det åligger rättens ordförande att förhindra att rättsprocessen glider in på frågor som inte är av betydelse.

Det saknas en förståelse i domarkåren om hur utsatta upplever rättsprocessen men också kring reaktioner vid övergrepp. Flertalet domar har bland annat visat på en okunskap kring begreppet allvarlig rädsla där intentionen från lagstiftaren i förarbetena verkat vara vidare än den snäva tolkning som domarkåren tagit sig an.

En obligatorisk utbildning för alla domare i sexualbrott, och utsattas reaktioner behövs för att utsatta skall få en rättvis rättegång. Det får inte bli en fråga om tur huruvida man får en domare som har förståelse och kunskap om sexuella övergrepp. Det är inte rättssäkert.

Emma Blomdahl

Julia Östfeldt

Föreningen Tillsammans

ARTIKELN HANDLAR OM