Debatt

"Fattiga betalar för vårt välstånd"

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sju organisationer: Reinfeldt måste göra världsfattigdomen till en av huvudfrågorna i EU

ARBETAR FÖR DIG Jane Emmanuel, 14, bor i byn Bongo i Tanzania. Hon pumpar vatten. Varje dag hämtar hon 20 liters dunkar fem gånger. Hon drömmer om att bli lärarinna. I år går 36 Miljarder dollar till Afrika söder om Sahara. Det är lika mycket som regionen betalar i räntor och avbetalningar till den rika världen och de vinster storföretag tar hem.
ARBETAR FÖR DIG Jane Emmanuel, 14, bor i byn Bongo i Tanzania. Hon pumpar vatten. Varje dag hämtar hon 20 liters dunkar fem gånger. Hon drömmer om att bli lärarinna. I år går 36 Miljarder dollar till Afrika söder om Sahara. Det är lika mycket som regionen betalar i räntor och avbetalningar till den rika världen och de vinster storföretag tar hem.

Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger.

I år går ungefär 36 miljarder dollar - en tredjedel av världens bistånd - till Afrika söder om Sahara. Det är lika mycket som regionen betalar i räntor och avbetalningar till den rika världen och de vinster som utländska företag tar hem därifrån. Orättvisa handelsregler och dåliga arbetsförhållanden gynnar också världens rika. Dessutom drabbar klimatförändringarna - som de rika länderna bär huvudansvaret för - fattiga allra hårdast.

Världens fattiga bidrar med andra ord med till vårt välstånd! Vi vet också att fattigdom, orättvisor och klimatförändringar leder till konflikter, terrorism, sjukdomar och flyktingströmmar, som påverkar oss alla. Att ta dessa frågor på allvar ligger alltså i de rika ländernas intresse.

Vi uppmanar därför statsminister Fredrik Reinfeldt att göra den globala fattigdomsbekämp­ningen till en huvudfråga under det svenska EU-ordförandeskapet.

Alla världens ledare har, genom millenniemålen, redan lovat att halvera fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling till 2015. De har också lovat att förbättra hälsan för kvinnor och barn, öka jämställdheten och stoppa spridningen av hiv och andra sjukdomar. För att uppnå detta har den rika världen lovat att öka och förbättra biståndet, skriva av skulder och förändra handelsvillkoren, men trots dessa löften tvingas halva jordens befolkning överleva på mindre än två dollar om dagen.

Enligt FN håller de rika länderna inte sin del av löftet och på torsdag har FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjudit in till ett toppmöte i New York. Syftet är att öka takten i kampen mot fattigdomen. För att nå målen måste alla länder - men även företag, intresseorganisationer och privatpersoner - hjälpa till!

Fattigdomen har de senaste åren minskat kraftigt i Kina och Indien, men Afrika söder om Sahara släpar efter. Inte blir det bättre av att pengar som hade behövts för att bekämpa fattigdomen genom investeringar i infrastruktur, utbildning och hälsa försvinner genom skattefiffel, orättvis prissättning, korruption och annan olaglig verksamhet som knark- och vapenhandel, som både rika och fattiga länder är ansvariga för. Det kan röra sig om runt 150 miljarder dollar årligen, mer än fyra gånger biståndet.

För att komma till rätta med dessa problem behövs fungerande, demokratiska institutioner som kan ta krafttag mot korruption, utveckla legitima skattesystem, se till att lagar stiftas och straffa dem som bryter mot lagarna. Det är ländernas eget ansvar men för att de ska ha en chans att lyckas krävs bistånd utifrån. Bara bistånd räcker dock inte om vi ska kunna nå millenniemålen. Då krävs förutom politikernas engagemang även näringslivets och civilsamhällets fulla deltagande i processen, i rika såväl som fattiga länder.

Under Sveriges EU-ordförandeskap vill vi att statsministern gör sitt yttersta för att får sina europeiska kollegor att hålla sina löften genom att:

Vi vet att vi har svenska folket bakom oss i denna fråga. Med hjälp av Synovate Temo har vi tagit reda på att nio av tio svenskar tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att Sverige gör världsfattigdomen till en huvudfråga under EU-ordförandeskapet.

Om du är en av dem - skriv på vårt upprop till statsminister Reinfeldt på www.helpsweden.org

Dagens debattör

Bengt Westerberg,

65 år, ordförande Röda Korset

Jakob Simonsen,

chef FN:s utvecklingsprograms

nordiska kontor

Aleksander Gabelic,

ordförande Svenska FN-förbundet

Bo Forsberg,

generalsekreterare Diakonia

Sasja Beslik,

chef ansvarsfulla placeringar Banco

Margareta Grape,

utrikeschef Svenska Kyrkan

Anna-Stina Nordmark Nilsson,

vd Företagarna

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt