Kvotering är fel väg att gå, Scania

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bäste Martin Winterkorn,

Jag har under en tid, med stort intresse och ibland en viss förvåning, följt tillsättningen av nya styrelseledamöter i Scania, och vänder mig därför nu till dig i egenskap av styrelseordförande i Scania.

Jag förstår att du är en upptagen person och tänker därför gå rakt på sak.

När jag ser på styrelsens sammansättning och de val av nya ledamöter som ni gjort under de senaste åren, så har jag fått uppfattningen att ni använder er av en medveten könskvotering.

Som ansvarig för ägarfrågor hos Folksam får jag ofta frågor som rör kvotering, och det är förvisso en komplicerad fråga med långt fler aspekter än vad det finns typer av kön.

Efter att under en lång tid ha följt frågan, deltagit i diskussioner och debatter, samt övervägt problematiken, har jag dock kommit fram till att man bör iaktta försiktighet när det gäller kvotering av ledamöter till en styrelse.

Det finns, om jag får vara rättfram, risk att ert bolag missar kompetenta och erfarna personer när ni rekryterar kvoteringsvägen. Det är, anser jag, ett strategiskt misstag att välja in en person till en bolagsstyrelse på grund av att man har fötts till ett visst kön.

Och när man väger två kandidater av olika kön mot varandra och väljer en person av ”rätt” kön men med lägre kompetens, om än aldrig så lite lägre, kan det skada den viktiga dynamik som finns i en väl fungerande styrelse. Ytterst drabbar detta hela bolagets konkurrenskraft.

Jag har full förståelse för att det kan finnas ett internt tryck för att kvotera in personer av lämpligt kön till styrelsen.

Men Martin Winterkorn, 100 procent? Att tillsätta 100 procent män, som ni gjorde senaste gången ni tog in nya styrelsemedlemmar – är inte det att kvotera i överkant?

Min förhoppning är att du förstår min oro, och jag ser fram emot ett svar och en förklaring från dig om hur ni resonerar kring detta.

Med vänliga hälsningar

Carina Lundberg Markow, chef extern bolagsstyrning, Folksam

Publicerad: