Förbjud nyårskrutet!

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lars-Erik Svensson, kommunalpolitiker (s): ”Sprängämnen är inget för outbildade privatpersoner”

Fyrverkerihysterin och försäljning av fyrverkeripjäser ökar. Riskerna för person och egendomsskador samt spridning av miljögifter består om inte allmänhet, riksdag och regering inser faran.

Ofarligt krut? Privatpersoner får varken ha en patron i sin ägo eller köpa sprängmedel för att ta bort sten på sin egen mark. Men en 18-åring får köpa obegränsad mängd krut i fyrverkerier.
Ofarligt krut? Privatpersoner får varken ha en patron i sin ägo eller köpa sprängmedel för att ta bort sten på sin egen mark. Men en 18-åring får köpa obegränsad mängd krut i fyrverkerier.

Miljö och hälsa är underordnade behovet att hävda sig, för häftiga intryck vill folk ha och metoderna saknar betydelse. Trots att några personer kanske dör och några hundra blir skadade av fyrverkerier fortsätter den ökande trenden.

Primitiva mekanismer som gör att folk dras till skildringar av katastrofer och olyckor eller våld styr också behovet av kickar genom att smälla av fyrverkeripjäser i tid och otid. Tandlöst regelverk under fel lag gör detta möjligt, vapenlagen skulle vara mer tillämplig.

Det har gjorts försök att bättra på situationen för skotträdda människor och djur genom att förbjuda stora smällare vilket lätt kringgås genom att kombinera dessa med till exempel gnistregn.

Privatpersoner utan vapenlicens får inte förvara en enda patron till något licensbelagt skjutvapen. Man får inte heller utan särskild licens och utrustning förvara eller bruka sprängämnen typ dynamex, bergkrut, sprängkapslar eller krutstubintråd.

För innehav av jaktvapen och ammunition krävs vapenlicens och godkänt vapenskåp. Greve Nils Posse i Växjötrakten råkade genom olyckliga omständigheter glömma ett hagelgevär i ett olåst uthus på egen mark. Då blev alla hans vapen med ammunition beslagtagna och vapenlicensen indragen, vilket i jämförelse med fyrverkerireglerna verkar orimligt när det gäller en oförvitlig person.

Jag har i mitt arbete själv eller i samarbete med andra genom åren använt tusentals kilo sprängämnen, från bergkrut och krutstubin till moderna sprängämnen med elektrisk tändning utan att några olyckor har skett.

Trots detta och trots mogen ålder, ostraffad, nästan helnykterist samt landstings- och kommunpolitiker får jag inte utan licens köpa sprängämnen för att ta bort en sten på ägandes mark.

Men jag får som privatperson över 18 år till exempel köpa hur många lådor fyrverkerier som helst, var och en innehållande ett ( 1 ) kilo krut enligt reklamen. Det är skillnad på det krutet och sprängkrut, men faktum kvarstår att i fyrverkeri finns stor sprängkraft som lagstiftaren inte tänkt på.

Ett kilo krut räcker till femhundra (500) patroner till vanliga jaktvapen. Det kan spränga sönder fem stenblock på vardera tio ton eller en jättesten på trettio ton. En låda krut maskerad till fyrverkeri kostar ”bara” kring tusenlappen och får köpas och användas av vem som helst, då oftast vid en tidpunkt då sprit och droger flödar varför man kan befara att den som ska tända på är ordentligt påtänd själv.

Jag hoppas för miljöns och ett antal privatpersoners hälsas skull och för de vettskrämda djurens skull att riksdagen förbjuder försäljning av alla slags fyrverkerier till andra än föreningar, kommuner och liknande. Sprängämnen är inget för outbildade privatpersoner och det problemet måste lösas vid försäljningsstället.

Jag önskar att Thomas Bodström som justitieutskottets ordförande snarast möjligt aktualiserar frågan och arbetar för ett förslag som i framtiden innebär stopp för försäljning av fyrverkeri till enskilda personer och att regelverket anpassas till vapenlagen.

Godkända för inköp av fyrverkerier ska endast vara registrerade föreningar eller andra sammanslutningar med styrelse som har utsett en ansvarig för fyrverkerihanteringen.

Dagens debattör

Lars-Erik Svensson

Kommun- och landstings-

politiker (s), Urshult.

Publicerad: