ÅSIKT

Så hittar du Iraks gömda vapen, Bush

DEBATT

Massförstörelse- vapen: en praktisk handledning

I ett par månader har FN:s vapeninspektörer med Hans Blix i spetsen letat igenom Irak efter bevis på massförstörelsevapen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hittills har man kammat noll.

I dag publicerar Aftonbladet som enda svensk tidning den världsberömde brasilianske författaren Paulo Coelhos praktiska handledning till hur vapeninspektörerna ska lokalisera Iraks massförstörelsevapen.

Emedan presidenten i världens mäktigaste republik i princip bör vara ansvarig för sina handlingar och antagligen vet vad han talar om, trots ögonen (har ni lagt märke till ögonen? Gör det!), vill jag, en brasiliansk författare, som lever av sin dagliga kamp med orden och inte har några närmare förbindelser med underrättelsetjänster eller vapeninspektörer och inte heller har tillgång till hemliga register eller konfidentiell information, men som klarar av att läsa och tämligen väl tillgodogöra sig innehållet i en nyhetstidning, här lägga fram den slutgiltiga lösningen för hur man ska lokalisera de massförstörelsevapen som hålls gömda av Irak. För dessa upplysningar tänker jag begära en viss ersättning.

Hur man lokaliserar vapnen

1. Alla vapeninspektörer som befinner sig i Irak bör packa sina väskor, betala hotellräkningen och bege sig till Bagdads flygplats.

2. Där bör de köpa business class-biljetter till Washington. Jag stryker under business class, så att de kommer fram utvilade, eftersom det är en flygning med många mellanlandningar.

3. Väl i Washington bör de ta första bussen till högkvarteret för the Central Intelligence Agency, även känt som CIA. Adressen går att finna i telefonkatalogen för Virginia.

4. När de kommer fram till CIA:s högkvarter, försedda med sina inspektionsfullmakter från FN, ska de begära att få se alla de foton, upplysningar och dokument som för närvarande tillhandahålls Mr George W Bush. Det är dessa dokument som anger exakt var vapengömmorna finns och som gör att Bush så säkert kan säga att Irak har en arsenal som kan förstöra världen.

5. När de väl har kommit i besittning av dessa dokument återvänder de till Irak (även denna gång business class, eftersom de måste komma fram utvilade) och beger sig genast till de platser som fotona anger. Saddam Hussein kommer inte att kunna förneka fakta och kommer då att förstöra sin vapenarsenal, i fruktan för att hela världen ska vända sig mot honom.

6. Ifall CIA inte skulle ha de nämnda dokumenten och fotona bör inspektörerna bege sig raka vägen till George W Bushs sovrum i Vita huset i Washington. De bör på vägen dit undvika att komma i kontakt med några av de tusentals nordamerikanska demonstranter som den 18 januari 2003 gick i en stor protestmarsch mot ett kommande krig mot Irak.

7. Om George W Bush inte samarbetar med FN:s inspektörer bör de leta efter materialet under presidentens säng. Om de inte hittar det där bör de gå till denne medborgares psykoanalytiker, med en fullmakt från säkerhetsrådet i handen och med följande fråga: ”är en son tvungen att avsluta sin fars arbete?” Om svaret är ja, låt mig då genast få veta det; min far var civilingenjör och när han gick i pension kan han mycket väl ha lämnat oavslutade arbeten som hans arvinge måste ta itu med. Om svaret är nej bör man – i FN:s, USA:s och hela världens namn – kräva att psykoanalytikern ger sin patient sådan medicin att han inte längre utgör ett hot för sitt land och för vår jord.

Beträffande ersättningen

När denna i mina ögon ofelbara strategi har fullföljts ber jag att de miljarder dollar som ett eventuellt krig skulle ha kostat i stället fördelas på följande sätt:

50 procent för att hjälpa de fattiga i Brasilien, eftersom Brasiliens president just nu brottas med ett gigantiskt budgetunderskott och eftersom författaren till denna ”Massförstörelsevapen: en praktisk handledning” själv är brasilian.

40 procent till Afrika.

9 procent till Europa, som har vacklat men inte fallit – åtminstone inte ännu, medan jag skriver denna artikel.

1 procent till att bekosta en vacker biografi över Tony Blair, som ska översättas till 40 språk, inbunden och med färgbilder och som talar om vilken stor ledare han är och hur intelligent, inflytelserik, karismatisk, stilig och förtjusande han är. Det bör räcka för att han ska hålla sig lugn på sin kant, belåten med att hans fantastiska egenskaper har blivit uppmärksammade.

Slutligen

Det är viktigt att tillägga följande: när vi talar om kriget får vi inte generalisera och säga ”amerikanerna vill anfalla Irak”. Det misstaget har vi gjort förr, när vi sagt att ”serberna är blodtörstiga rovdjur”, ”brasilianerna är lata” eller ”iranierna är fundamentalister”. De som vill anfalla Irak är politikerna kring George W Bush, de föräld-ralösa barnen efter Enron & Co. Det amerikanska folket är fullt medvetet om vad som pågår och liksom de en gång lyckades stoppa Vietnamkriget kommer de kanske också att förmå president Bushs psykoanalytiker att, i brist på trovärdiga förklaringar, ordinera honom något lugnande medel så att mardrömmen får ett slut.

Översättning: Örjan Sjögren

Paulo Coelho (författare)