Gör om hyresrätter till ägarlägenheter

Debattörerna: Öka mångfalden på bostadsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gör om fler hyresrätter till ägarlägenheter, som inte behöver låsas till bostadsrättsföreningar, skriver debattörerna. Bilden är en genrebild och husen har inte nödvändigtvis ägarlägenheter.
Gör om fler hyresrätter till ägarlägenheter, som inte behöver låsas till bostadsrättsföreningar, skriver debattörerna. Bilden är en genrebild och husen har inte nödvändigtvis ägarlägenheter.

DEBATT. I mars 2016 aviserade Moderaterna och Alliansen i civilutskottet att vi vill införa möjligheten att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter. Det är en åtgärd som skulle främja rörligheten och mångfalden på den nationella bostadsmarknaden.

I civilutskottet ville vi även att regeringen skulle se över ett hyrköpsystem för bostäder, som innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Regeringen har sagt nej till en fortsatt omstrukturering av den svenska bostadsmarknaden vilket är direkt kontraproduktivt för ökad rörlighet och mer likvärdiga förutsättningar till varje individs grundläggande rättighet, ett eget boende.

Liggande förslag från civilutskottet borde drivas igenom. Dessutom borde förslaget utökas för att främja dynamiken och rörelsen på bostadsmarknaden, utöka och kompletteras med möjligheten till omvandling av bostadsrätter till ägarlägenheter. Det är en utveckling som skulle stärka äganderätten.

En ägarlägenhet är en lägenhet som ägs direkt, till skillnad från till exempel bostadsrättslägenheter där en bostadsrättsförening äger en fastighet och lägenhetsinnehavaren har en andel i föreningen.

Det finns ytterligare en aspekt, att värna tryggheten för en åldrande befolkning. I dag finns en tydlig inlåsningseffekt i form av en åldrande villaägande befolkning.

En betydande andel äldre sitter i dag fast i ett villaägande och väljer att bo kvar då de ser det som den enda ekonomiskt försvarbara lösningen. Trots att var och en vill ha ett enklare boende efter behov eller nära sina barn och barnbarn.

Tryggheten av att ha närheten till det sociala skyddsnätet undergrävs när bostadsalternativ saknas. Att lämna ett villaägande med minimal månadskostnad mot att köpa en nyproducerad lägenhet till samma pris och ytterligare månadshyra är inget alternativ för den som är ekonomiskt rationell.

Vidgar vi perspektivet ytterligare i förhållande till civilutskottets rekommendationer och möjliggör omvandling även för bostadsrätter, stärker vi förutsättningarna för ökad rörlighet på bostadsmarknaden och vi ökar mångfalden av boendeformer och bidrar till minskad boendesegregation.

Riksdagen med Alliansen i spetsen, ska därför vara fortsatt drivande i frågan för att värna så väl valfrihet som äganderätt.

Ska vi få en fungerande bostadsmarknad med ökad valfrihet behöver vi motverka de inlåsningseffekter som rådande lag och regelverk skapar. Initiativ måste finnas som skapar goda förutsättningar för både inträde, redan boende och utträde på bostadsmarknaden. 

I valfrihetens Sverige behöver vi reformer som främjar omvandling av både hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter. Så stärker vi äganderätten, valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden.


Catharina Winberg, styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB (M)
Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: