Jo, en legalisering skulle visst få effekt

Replik från Fria Moderata Studentförbundet om cannabis

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men vi behöver en narkotikapolitik som ser till verkligheten och inte berikar kriminella nätverk, skriver Alexander Fritz Englund.
Men vi behöver en narkotikapolitik som ser till verkligheten och inte berikar kriminella nätverk, skriver Alexander Fritz Englund.

DEBATT. Som Björn Fries och Christina Gynnå Oguz skriver så skulle en legalisering av ett preparat antagligen inte leda till att kriminaliteten kopplad till preparatet försvinner. Det finns än i dag kriminalitet kopplad till såväl alkohol som tobak.

Men i CAN:s rapport Alkoholkonsumtion i Sverige 2016 framgår att bara 5 procent av all alkohol är insmugglad. Andelen illegalt köpt cannabis är naturligtvis 100 procent. Hur det skulle se ut vid en legalisering av cannabis är svårt att sia om, men den skulle självfallet sjunka och staten skulle få bättre kontroll på köpare, brukare och produkt, precis som med alkohol i dag.

Författarna nämner heller inte exempelvis förbudstidens USA, där alkoholförbudet visserligen innebar att alkoholkonsumtionen sjönk, men till priset av att maffian växte fram. Brott som mord, misshandel, stöld och rån ökade i alkoholförbudets spår, liksom drogberoendet som steg med hisnande 45 procent.

Kriminella skulle inte försvinna, men de skulle drabbas negativt. Genom att utsättas för konkurrens skulle deras intäkter minska. Detta är särskilt viktigt då rapporter från såväl polisen som Tullverket påpekar att det är just cannabis som är de kriminellas största intäkt.

Vi behöver en narkotikapolitik som inte stigmatiserar och straffar – detta kan göras med en avkriminalisering.

Men vi behöver också en narkotikapolitik som ser till verkligheten och inte berikar kriminella nätverk. Därför måste vi lära av historien och se på resultaten av tidigare upphävda förbud.


Alexander Fritz Englund, viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE