Ingen vill tala om orättvisorna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Larsson & Lundälv: Funktionshindrade drabbas dubbelt
av krisen

Det är beklämmande att ingen vill tala högt om de orättvisor som råder i dagens samhälle och som handlar om hur utestängda funktionshindrade är på arbetsmarknaden. Den stora bristen på flexibilitet och närhet till personer med funktionshinder är uppenbar. Det är hög tid att tystnaden bryts och att vi börjar se den funktionshindrade människan som en stor tillgång i välfärdssamhället.

Nu när konjunkturen vänder neråt och arbetslösheten ökar är risken stor att personer med funktionshinder drabbas först av arbetslöshet. De som står utanför arbetsmarknaden drabbas dubbelt. De har lägre inkomster och deras möjligheter att få ett jobb är i princip lika med noll. Även de som skulle kunna arbeta deltid är i många fall utestängda från arbetsmarknaden. 

Konkurrensen från låglöneländer gör att organisationer i de rikare länderna slimmas och att arbetsgivare inte anställer personer som inte hänger med i det hårt uppdrivna tempot. 

Många anställda upplever försämringar på sina arbetsplatser, arbetsdagarna blir längre med obekväma arbetstider, högre intensitet och allt mer komplicerade arbetsuppgifter. Samtidigt blir anställningarna allt osäkrare. Resultatet blir att allt fler anställda inte trivs på jobbet. Allt detta stressar arbetstagarna och påverkar deras hälsa.

Detta drabbar särskilt personer med en funktionsnedsättning. 

Eftersom det har blivit ett viktigt politiskt mål att hålla nere arbetslösheten, så flyttas många med funktionshinder från den ena bidragsformen till den andra i stället för att få ett arbete. Inte sällan redovisas de som förtidspensionärer eller sjukskrivna i stället för arbetslösa och arbetssökande. 

Det krävs kraftfulla åtgärder för att personer med funktionshinder skall kunna få arbete och behålla det. Det behövs olika former av stöd för att hjälpa funktionshindrade och underlätta för arbetsgivarna. Men också en lagstiftning skyddar dem som riskerar att bli arbetslösa. Slutligen krävs solidaritet, hänsyn och ett delat ansvar bland samtliga som kommer i kontakt med en person med ett funktionshinder. 

Per Olof Larsson, forskar om funktionshinder och arbetsmarknad vid Göteborgs Universitet
Jörgen Lundälv, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet, forskar om funktionshinder och tillgänglighet

Publicerad: