Debatt

– Frigör kyrkan från politikerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jan-Anders Ekelund kräver ett stopp för ockupationen av Svenska kyrkan

Hur skulle det se ut om de som satt i AIK:s styrelse aldrig eller sällan såg någon hemmamatch?

Eller hur skulle det vara ifall Socialdemokraterna eller Moderaterna nominerade styrelseledamöter till nästa årsmöte i AIK - eller valde spelare utifrån politiska åsikter?

Och att de nyvalda i styrelsen dessutom hävdade att fotboll skall spelas efter en socialistisk eller moderat ideologi?

Vi är förmodligen överens om att denna tanke ter sig ganska absurd. Men detta är verklighet i Svenska kyrkan som den ser ut idag. I Svenska kyrkan gäller dock inte hemmamatcherna fotboll, utan högmässa, tro och bekännelse.

Trots att Svenska kyrkan sedan flera år är skild från staten och är ett fritt trossamfund kan man fortfarande rösta på de politiska partierna i kyrkovalet i dag. Partierna, som är sekulära och neutrala i religiösa frågor, gör märkligt nog ändå anspråk på att styra det fria trossamfundet Svenska kyrkan. Vad säger en socialistisk, sverigedemokratisk eller moderat ideologi om nattvarden, dopet eller uppståndelsen? Naturligtvis inte särskilt mycket, de politiska partierna är gjorda för att styra samhället och inte religiösa samfund.

De finns många enskilda företrädare för de politiska partierna som gör ett ovärderligt arbete för Svenska kyrkan. Men vi har allt för många exempel på personer som blivit valda att styra i kyrkan, men som konsekvent uteblir ifrån gudstjänsterna och dess gemenskap. Självklart blir då förståelsen för kyrkans liv minimalt, vilket är en grogrund för konflikter.

Ett annat problem är att nomineringarna till de kyrkliga valen till stor del sköts av de politiska partierna. Konsekvensen av detta är att människor som inte är medlemmar i Svenska kyrkan kan delta i nomineringsarbetet. Detta är ur demokratisk synvinkel djupt olyckligt.

De politiska partiernas inblandning i Svenska kyrkan blir än mer märklig när det i dag hela tiden betonas att kyrkan och religionen skall vara skild ifrån staten. Det är knappast accepterat att en präst på en skolavslutning uppmanar barnen att be med i en bön. Men det är fullt okej att de politiska partierna bestämmer över vilka böner som skall ingå i Svenska kyrkans bönbok.

I tidningen Dagen kunde vi i våras, sedan nio av biskoparna på DN debatt föreslagit att Svenska kyrkan skulle avstå att söka vigselrätt, läsa följande uttalande av socialdemokraternas ledande kyrkopolitiker Olle Burell: Jag är förvånad över att nio biskopar utan förvarning går ut så hårt i den allmänpolitiska debatten och presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen. Tydligare kan det knappast bli, kyrkan är inte skild ifrån staten på riktigt. Enligt Burell (S) måste kyrkan och biskoparna rätta sig efter riksdagens majoritet. Kyrkan skall inte få ha en egen åsikt. Naturligtvis är det då enklast att samma partier styr i kyrkans beslutande organ, som i riksdagen.

Ockupationen av Svenska kyrkan måste få ett slut. Varför kan inte Svenska kyrkan styras som andra trossamfund? Kräv av ditt riksdagsparti att detta är det sista kyrkovalet de ställer upp i. Acceptera inte heller någon halvmesyr av ditt parti, typ Folkpartister i Svenska kyrkan med samma blåklint som moderpartiet, hur bra program de än kan ha.

Du har möjlighet att avpolitisera Svenska kyrkan redan i dag genom att lägga din röst på Frimodig kyrka, som är det verkliga alternativet. Vi står vi upp för helt vanlig kristendom, med Jesus och Bibeln i centrum, helt utan partipolitiska förtecken. Alla som kandiderar för Frimodig kyrka är väl förankrade i kyrkans liv och deltar i kyrkans hemmamatcher, gudstjänsterna.

Jan-Anders Ekelund

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik