Debatt

”Vi kräver svar om sjukförsäkringen”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Den rödgröna oppositionen ställer regeringen mot väggen

I går överlämnades ett upprop med mer än 100 000 namnunderskrifter till regeringen.

De som skrivit under uppropet kräver en humanare behandling av de av oss som haft oturen att bli sjuka.

De är oroliga för de förändringar regeringen har gjort i sjukförsäkringen och för vad som ska hända med de mer än 50 000 personer som blir utförsäkrade ur sjukförsäkringen nästa år.

Det är vi också. Därför har vi begärt ett extra möte i riksdagens socialförsäkringsutskott så att socialförsäkringsministern får möjlighet att förklara hur regeringen tänker hantera situationen.

Mötet är i dag men ministern uteblir. Vi är förvånade, om än rätt luttrade. Regeringen har tagit för vana att presentera sin politik på debattsidor, snarare än att våga ta debatten direkt.

Låt oss vara väldigt tydliga. Den som kan arbeta ska också ha rätt att göra det. Arbete är grunden för vår välfärd. Men vi kan alla bli sjuka eller råka ut för en skada. Då krävs att vi får snabb hjälp att komma tillbaka till arbete.

Under tiden ska sjukförsäkringen täcka inkomstbortfallet. När man inte behöver vara orolig för sin ekonomi bidrar det till att tillfrisknandet.

Regeringen har satt en gräns för hur längre en sjukdom varar.

Den 4 januari 2010 upphör försäkringskassans ansvar för de som varit sjukskrivna för länge. Då kliver 14 000 utförsäkrade in på arbetsförmedlingen. Kontinuerligt under nästa år kommer mer än 50 000 personer att göra samma sak.

Trots att regeringen själva infört de nya sjukförsäkringsreglerna och beslutat om när man inte längre kan vara sjuk, tycktes de tagna på sängen av effekterna. När till slut regeringen presenterade sin lösning var det ett hafsigt och illa genomtänkt utkast som inte kom till oss i riksdagen utan via media.

Det gör att vi och svenska folket fortfarande står utan svar på en rad viktiga frågor.

Vid flera tillfällen har man sagt att det ska komma ett förslag om vad som ska hända personerna som utförsäkras, men det har dröjt och dröjt, medan oron ökat hos alla enskilda det berört. Men inte bara hos dem, utan även deras familjer, inte minst de barn som har en förälder som är sjuk och orolig och som kanske snart inte kommer att ha pengar till sin försörjning.

Regeringen har infört många förändringar i snabbt tempo, men inte hunnit med att tänka igenom hur dessa blir i praktiken. Det har drabbat individer, och de nya reglerna riskerar att göra det igen, men på nya sätt.

Många, inklusive regeringens egna myndigheter har varnat för att gå för snabbt fram. Vi känner oss inte trygga med det regeringen inför.

Vi tre partier är beredda att medverka till att ta fram förslag till en helt ny modern försäkring som ger människor verklig möjlighet att komma åter i arbete och till ett friskare liv. Men den dialogen vill regeringen inte ha.

I dag sammanträder socialförsäkringsutskottet. Vår förhoppning är att vi får svar på åtminstone följande frågor:

– Hur ser planeringen ut för arbetsförmedlingen när de får det nya uppdraget att ta emot 50 000 utförsäkrade?

– Hur ser arbetsförmedlingens kompetens ut för att kunna hantera situationen med 50 000 nyinskrivna som kommer direkt från sjukskrivning, och har varit borta från arbetsmarknaden länge?

– Kommer de ekonomiska resurserna att räcka till?

– Arbetsgivarna har sedan tidigare ett ansvar för anställda som blir sjuka på jobbet, men lyckades inte alltid ta det. Hur ser regeringen på arbetsgivarnas möjlighet att nu ta det ansvaret?

– Vad händer om en utförsäkrad person får till exempel den nya influensan under den tid man är på arbetsförmedlingen? Någon möjlighet till sjukskrivning finns ju inte. Förväntas den sjuke då gå till Arbetsförmedlingen ändå?

– Hur påverkar utförsäkringarna prognoserna för försörjningsstödet

– Den lägsta ersättningsnivån för gruppen utförsäkrade är ca 4000 kr i månaden. Räknar regeringen med att människor kommer att kunna klara sig på det?

– Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur och arbetslösheten stiger för varje dag. Hur bedömer regeringen möjligheterna för den här gruppen att få arbete i nuvarande arbetsmarkandssituation?

De personer som nu är oroliga för vad som ska hända efter årsskiftet har rätt att få svar. Det räcker inte med svepande formuleringar och försäkringar om att allt kommer att ordna sig.

Det är ingen som tror på det längre.

Veronica Palm

Liselotte Olsson
Gunvor G Eriksson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik