Debatt

Helt fel om strålningsvärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Annika Gullbrandsson och Olle Johansson påstår (30 maj) att Sverige har de högsta gränsvärdena i världen när gäller strålning från mobilmaster. De hävdar också att svenska myndigheter inte skulle tillämpa försiktighetsprincipen vid osäkerhet kring hälsorisker.

Dessa påståenden är direkt felaktiga. Sverige har samma gränsvärden som de flesta länder i världen. Försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller magnetfält från kraftledningar och användning av mobiltelefon, där det finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisker.

I fråga om allmänhetens exponering för radiovågor från mobilmaster, trådlösa nätverk och liknande är situationen en helt annan. Världshälsoorganisationen WHO och de flesta strålskyddsmyndigheter i världen anser att det inte finns något vetenskapligt stöd för att dessa radiovågor skulle utgöra en hälsorisk. Strålsäkerhetsmyndigheten delar den bedömningen. I Sverige har vi exponerats för liknande nivåer av strålning från radio och tv-sändningar sedan 1950-talet utan att några skadliga effekter kunnat iakttas. Det finns inget vetenskapligt stöd för en annan bedömning beträffande mobilmaster och trådlösa nätverk.

Lars Mjönes, rådgivare, Strålsäkerhetsmyndigheten

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt