Debatt

Vi behöver fler bostäder - men av alla sorter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman hävdar att nyproducerade hyresrätter beskattas 2 000 kronor mer än småhus. Därefter radar hon upp åtgärdsförslag. Vad som inte framkommer är att siffran – som kommer från en rapport som bland annat Hyresgästföreningen själva har skrivit – bygger på ett antal felaktiga fakta och antaganden.

Låt oss ta dem i tur och ordning.

Rapporten hävdar att 100 kvm hyresrätt och småhus kostar lika mycket att producera. Det stämmer inte.

Rapporten hävdar att stämpelskatten för ett nyproducerat småhus för (2,3 mnkr) är 34 500 kr. Det stämmer inte. Den är snarare 57 225 kr.

Rapporten värderar alla hyresvärdens kostnader för räntor och underhåll till noll trots att de är värda 26,3 procent i avdrag när bolagsskatt ska betalas. 

Rapporten värderar avskrivningen av hyresfastigheten till noll trots att 2 procent får skrivas av varje år och därmed minska bolagsskatten.

Engmans resonemang om kompensation för hyresgäster är lika märkligt som om landets bilhyrare plötsligt skulle kräva att inte bara biluthyrningsfirmorna fick dra av kostnader för reparationer, avskrivningar och räntekostnader för köpet av bilarna, utan att även bilhyrarna skulle få börja dra av dessa kostnader.

Villaägarna håller dock med om att det behövs fler bostäder i vårt land. Men av alla sorter. Detta kan bli möjligt om bostadspolitiken uppmuntrar hög rörlighet, fri prissättning, högre utbud av byggbar mark och konkurrens inom byggbranschen.

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör

Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt