Sjukskrivna måste få hjälp före utförsäkring

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S, V och MP: Vi kan inte invänta utredningen – inför rätt till rehabilitering nu

Förbättringar brådskarS, V och MP tycker inte att vi kan vänta på en utredning av sjukförsäkringen. I dagens debattartikel begär de att den bortre tidsgränsen för sjukskrivna ska tas bort.
Förbättringar brådskarS, V och MP tycker inte att vi kan vänta på en utredning av sjukförsäkringen. I dagens debattartikel begär de att den bortre tidsgränsen för sjukskrivna ska tas bort.

Sjukförsäkringen är sjuk. Systemet lider av stora svagheter, men regeringen verkar inte bry sig. Därför tar vi nu initiativ till en regeländring för att råda bot på en av de värsta bristerna. Vi vill att sjukförsäkringen både ska ge inkomsttrygghet när man är sjuk och rehabilitering tillbaka till arbete.

För två år sedan blev de första personerna utkastade från sjukförsäkringen, på grund av de regler regeringen har infört. Efter en runda i Arbetsförmedlingens maskineri och därefter tillbaka i sjukförsäkring är några av dem nu på väg att bli utförsäkrade för andra gången.

I dag är över 60000 människor utskrivna ur systemet. Ytterst få av dem har fått jobb. Försäkringskassan har ingen information om hur många som fått rehabilitering eller andra insatser för att komma tillbaka till arbetslivet.

Enligt Rehabiliteringsrådet är det bara sex procent av de sjukskrivna som får arbetsträning och femton procent som får anpassning av arbetsplatsen.

Är regeringen nöjd med detta? Hur ska man annars tolka det faktum att den inte kommit med några förslag på hur problemen ska lösas, och inte heller aviserat att några förslag är på väg under året. Den som kämpar med sjukdom av något slag och som dessutom drabbats ekonomiskt av ­regeringens regeländringar har fog för att känna sig övergiven och bortglömd.

För att socialförsäkringarna ska fungera krävs det att människor kan lita på dem och känner förtroende för dem. Så är det inte med sjukförsäkringen i dag.

Brist på tillräckliga rehabiliteringsinsatser riskerar att leda till utslagning från arbetsmarknaden, inte minst i kombination med administrativa tidsgränser ensidigt riktade mot den som är sjuk. Ska sjukförsäkringen bidra till omställning och att människor åter kommer i arbete krävs både förstärkta möjligheter till rehabilitering och ett förtydligat ansvar för fler aktörer än den ­enskilde.

Den utredning som ska lösa problemen, den parlamentariska ­socialförsäkringsutredningen, har nu äntligen kommit i gång med sitt arbete, men den blir ­inte klar förrän om två år. Vi vill gärna medverka till att utredningen hittar långsiktiga och konstruktiva lösningar. Men vi är inte beredda att vänta i två år. Och de som redan nu är drabbade av de omänskliga reglerna i sjukförsäkringen ska inte behöva vänta så länge. Det är nöd­vändigt att snabbt hitta lösningar på några av de mest akuta bristerna.

I dag finns en bortre gräns för hur länge människor kan vara sjukskrivna. Den bidrar inte till att människor känner förtroende för sjukförsäkringen som trygghetssystem. Vi anser att den bör avskaffas.

Men så länge den finns kvar är det mycket viktigt att alla sjukskrivna får hjälp innan de ut­försäkras. Vi föreslår därför att alla ska ha rätt till insatser och rehabilitering, och till uppföljning av åtgärderna innan utförsäkring kan komma i fråga. Ansvariga myndigheter ska säkerställa att rehabiliteringen genomförs.

I riksdagen har vi begärt att regeringen ska ta fram ett förslag på hur insatser, rehabilitering och uppföljning ska se ut. Även allianspartierna borde inse att dagens omänskliga system måste förändras snabbt. Sjukförsäkringen är sjuk, och vi kan inte vänta i flera år med behandlingen.

Tomas Eneroth (S),

Gunvor G Ericson (MP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Publisert: