Debatt

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SOLIDARITET I PRAKTIKEN Israels blockad kränker grundläggande mänskliga rättigheter och förvägrar 1,7 miljoner palestinier rätten till ett människovärdigt liv. Därför reser vi med Ship to Gazas båt Estelle för att uttrycka vårt stöd för försöken att bryta blockaden, skriver debattörerna.
SOLIDARITET I PRAKTIKEN Israels blockad kränker grundläggande mänskliga rättigheter och förvägrar 1,7 miljoner palestinier rätten till ett människovärdigt liv. Därför reser vi med Ship to Gazas båt Estelle för att uttrycka vårt stöd för försöken att bryta blockaden, skriver debattörerna.

DEBATT

Under veckan kommer vi att åka med Ship to Gazas båt Estelle under varsin etapp. Det är vårt sätt att uttrycka vårt stöd för Ship to Gazas försök till att bryta Israels orättfärdiga blockad. Med på båten finns förutom livsnödvändiga förnödenheter också ett meddelande till det palestinska folket: Ni är inte ensamma, vi har inte glömt er. Den internationella solidaritet som Ship to Gaza representerar, är en nödvändig påtryckning för att förändra den israeliska ockupationspolitiken.

Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd.

Det råder brist på mediciner, rent vatten och byggnadsmaterial. I augusti presenterades FN:s mest omfattande rapport någonsin kring situationen i Gaza. Rapporten konstaterar att Gaza inte kommer att vara beboeligt år 2020 om inte omedelbara åtgärder sker. Det illustrerar tydligt hur allvarlig den humanitära nödsituationen är.

Blockaden hindrar inte bara import av varor till Gaza. Invånarna stoppas från att lämna Gaza och saknar därför möjlighet att till exempel besöka släktingar på Västbanken. Det är dessutom svårt för sjuka att få utresetillstånd för att få nödvändig sjukvård. Som en följd av den strypta exporten är det för många en i det närmsta omöjlig uppgift att försörja sig. Arbetslösheten är skyhög för att palestinska företag inte tillåts sälja sina varor utomlands och inte kan importera råvaror eller nödvändig utrustning.

Israels blockad är en kollektiv bestraffning, som tillsammans med bosättningspolitiken och muren runt Västbanken syftar till att omöjliggöra framtiden för en självständig palestinsk stat.

Blockaden kränker grundläggande mänskliga rättigheter, då 1,7 miljoner palestinier förvägras rätten till ett drägligt liv. Israels ockupationspolitik strider mot folkrätten. Därför måste blockaden omedelbart avbrytas.

När det internationella samfundet inte förmår lägga kraft bakom sina protester, vilar ansvaret på oss andra. Stödet för att bryta blockaden är brett. När den fyllde fem år i början av sommaren, skrev ett femtiotal organisationer under ett upprop som krävde att blockaden skulle hävas. Bland undertecknarna fanns bland annat Amnesty international, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s barnfond Unicef.

För oss är Ship to Gaza solidaritet i praktiken. Sedan i juni har Ship to Gaza seglat med båten Estelle från Umeå, med siktet inställt på att bryta blockaden och leverera nödvändiga förnödenheter till Gazas folk. Man har seglat över Nordsjön, längs den franska Atlantkusten och befinner sig nu utanför Spanien.

I hamnarna som man har besökt har människor strömmat till för att uttrycka sitt stöd. Vi är stolta över att få vara en liten del i denna viktiga solidaritetshandling.

För vänstern har den internationella solidariteten alltid varit en ledstjärna. Vi protesterar mot förtryck av människor och vägrar blunda när grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Israels orättfärdiga blockad förvägrar Gazas invånare rätten till ett människovärdigt liv.

Genom att resa med Estelle vill vi visa att vi stödjer Ship to Gazas försök till att bryta blockaden. Möjligheten till ett fritt Palestina och en fredlig tvåstatslösning av konflikten kräver att blockaden hävs.

Jonas Sjöstedt

Stefan Lindborg

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt