Debatt

Lena Sommestad (S): Reinfeldts politik ökar ojämställdheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Därför klingade Reinfeldts regeringsförklaring falskt

Lena Sommestad.
Lena Sommestad.

Sverige är fortfarande för ojämställt, och därför ska regeringen fortsätta att prioritera större ekonomisk jämställdhet, sa statsminister Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen. Så hur länge ska Reinfeldt och Borg hålla fast vid en ekonomisk politik som ökar ojämställdheten?

De ekonomiska klyftorna mellan män och kvinnor har ökat, inte minskat, sedan regeringsskiftet 2006. Det är ett resultat av en politik som ensidigt premierar förvärvsarbete utan hänsyn till att kvinnor i dag utför huvuddelen av samhällets obetalda arbete. Den borgerliga regeringen har heller ingen kraftfull politik för att se till att män tar ett större ansvar för det för samhället viktiga arbetet i hem och familj.

A-kassan har försämrats för att öka incitamenten till förvärvsarbete. I praktiken drabbar detta kvinnor hårdast, eftersom kvinnor – på grund av huvudansvaret för hem och familj – ofta har en sämre förankring på arbetsmarknaden än män. Många kvinnor jobbar deltid och har otrygga jobb. Andelen otrygga anställningar ökar dessutom i kvinnodominerade sektorer som kommunsektorn och i detaljhandeln.

Regeringens försämringar av sjukförsäkringen har slagit hårdast mot kvinnor, eftersom kvinnor är mer drabbade av ohälsa än män. 70 procent av de som utförsäkras är kvinnor.

Kvinnors sämre hälsa handlar i hög grad om stress och överbelastning, till följd av det dubbla ansvaret för hem och familj. Regeringens politik har gjort ont värre för de många kvinnor, som lägger grunden för Sveriges välstånd till priset av sin hälsa.

Statistiken talar nu sitt tydliga språk.

Mäns nettoinkomster har ökat dubbelt så mycket som kvinnors sedan den borgerliga regeringen tog över 2006. Skillnaden i nettoinkomst har ökat med drygt 17 000 kronor och är nu 62 000 kr per år. Kvinnor har i snitt bara drygt 70 procent av mäns inkomst.

Samtidigt ökar fattigdomen bland kvinnor och barn. Försäkringskassan beräknar att drygt 40 procent av ensamstående kvinnor med barn levde på låg ekonomisk standard 2011. Bland ensamstående män med barn var siffran 17 procent.

Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Om Fredrik Reinfeldt och Anders Borg menar allvar med att de vill ha ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män måste den ekonomiska politiken läggas om.

Lena Sommestad

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt