ÅSIKT

Debattören: Låt oss besluta om vi ska amma våra barn

DEBATT

Debattören: Nytt lagförslag smutskastar flaskmatning.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De föräldrar som vill ge sina barn modersmjölksersättning förväntas i framtiden först fråga om lov och få godkänt av en person med medicinska kunskaper. Enligt ett lagförslag från Landsbygdsdepartementet ska nu alla förpackningar med ersättning förses med en text där det framgår att produkten endast bör användas efter att man rådgjort med medicinskt kunnig personal så som läkare, barnsköterska eller farmaceut.

Vänta! Läste vi rätt här? Menar myndigheterna att svenska föräldrar inte är kompetenta nog att bestämma hur de vill mata sina barn? I alla andra sammanhang framhåller vård och myndigheter att modersmjölksersättning är ett fullgott alternativ för de föräldrar som inte kan eller vill amma, men varningstexter på förpackningarna för snarare tankarna till varningstexter på cigarettpaket.

Varför är det så viktigt att föräldrar inte ska ge sina barn ersättning? Svaret är statistik. Sverige är helt besatt av att uppnå fina siffror i amningsstatistiken och staten tror att om man undanhåller föräldrar information om flaskmatning så kommer amningen att skyddas. Men svensk amningspolitik är redan helt misslyckad. Om man vill främja amning borde man inte lägga tid och pengar på att utveckla lagar som försvårar för föräldrar att ge sina barn mat.

Lagförslagets andemening ger en känsla av att bröstmjölksersättning är ett mycket riskfyllt val som kräver medicinsk kompetens. Det ger helt felaktiga signaler. I stället för att stigmatisera flaskmatning borde det läggas mer resurser på att stärka amningsmottagningar och amningskunnandet hos landets vårdpersonal.

Men faktum är att det bantas ned på resurserna genom att allt fler sjukhus minskar öppettiderna på sina amningsmottagningar. Att då samtidigt dra undan mattan för dem som vill eller måste ge sitt barn mat på flaska är rent av oansvarigt.

Enligt den föreslagna lagen ska heller inte förpackningarna få prydas av bilder på barn som idealiserar produkten. Sluta i stället att romantisera bilden av amning! Ett steg mot att skapa ett bra amningsklimat i Sverige är att ge rimliga förväntningar om amning till blivande och nyblivna föräldrar. Är du mentalt förberedd på att något kan bli tufft så hanterar du det ofta bättre. Tänk om vi skulle informera kvinnor om kommande förlossningar utan att tala om att det kommer att göra ont? Berätta i stället att amning kan vara svårt och informera om att om amningen inte fungerar är alternativet både tryggt, tillgängligt och finns att köpa i affären. Förläng tiden på förlossning och BB så att kvinnor i lugn och ro kan lära sig amma och slipper stressas hem redan efter något dygn då amningen ännu inte hunnit komma i gång.

Amning kan aldrig främjas genom att smutskasta eller försvåra inköp av modersmjölksersättning. Lägg resurserna på att hjälpa den som vill amma stället för att stjälpa den som inte vill eller kan. Det är fortfarande frivilligt att amma i Sverige och bröstmjölksersättning är ännu inte receptbelagt.

Det nya lagförslaget är oproportionerligt strängt i relation till det faktum att vården i alla andra sammanhang framhåller ersättning som fullgott alternativ. Forskningsresultat visar att ersättning ger den näring som barnet behöver.

Nej, låt föräldrar själva avgöra hur de vill ge sitt barn mat, och ta bort varningstexterna på ersättningspaketen helt. Skillnaderna mellan bröstmjölk och ersättning är faktiskt små.

Petra Jankov Picha, 39, Huddinge

Tvåbarnsmamma, journalist och författare till boken ”Att flaskmata”.