ÅSIKT

Ny teknik och upphovsrätt måste kunna samsas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kreatörer och politiker: Sluta snylta!

Vi har olika politiska åsikter och även kreativa roller men vi tillhör alla en generation som har växt upp i en tid när teknik- och medieutvecklingen har varit mer spännande än någonsin. Alla förutsättningar finns för att Sverige och svensk upplevelseindustri kan bli en vinnare i den utvecklingen. Dock hotar en bristande respekt för kreatörers äganderätt den tillväxt- och sysselsättningspotential som finns. Kreatörer måste ges möjlighet att försörja sig och utvecklas samtidigt som samhällets resurser inte ska användas för att jaga tonåringar.

Foto: JESSICA GOW
Den som skapar något bör ha rätt att förfoga över det. Sverige behöver en modern lagstiftning som skyddar sina kreatörer och som ändå inte jagar tonåringar.

Det nya medielandskapet har många vinnare. Utbudet och valfriheten för oss som lever med Ipods, digital-tv och Internet i vardagen är större än vad vår föräldrageneration ens kunde drömma om. För den som tänkt sig en framtida yrkes- eller entreprenörskarriär inom kultur- eller mediesektorn är chanserna till framgång stora.

Den digitala distributionen på nätet adderar en helt ny marknad vid sidan om de traditionella kanalerna. För mindre kultur- och språkområden, som Sverige, ger det helt nya förutsättningar eftersom både ekonomiska och tekniska trösklar radikalt sänks.

Investerare och kapital borde strömma till en marknad med sådana framtidsutsikter. Men konkurrenstrycket från den illegala marknaden är, som Cecilia Renfors betänkande konstaterar, förödande. Trots detta finns idag en mängd svenska små och stora företag på nätet som slåss mot gratismarknaden inom det här segmentet.

Alltför länge har bilden om framtidens it-samhälle färgats av en retorik om att den nya tekniken omöjliggör skydd för kreativt arbete. Varje politiker, opinionsbildare eller branschföreträdare som försökt hitta konstruktiva lösningar på den nya situation har effektivt tystats som teknik- och innovationsfientlig.

Pseduoargument om att illegal fildelning till och med har gynnat branschen eller att ”det ändå tjänas så stora pengar” har fått växa till sanningar. Det dramatiska försäljningsraset för den svenska musikbranschen samtidigt som undersökningar visar att intresset för musik är större än någonsin är ett exempel av många som talar ett tydligt språk att utvecklingen i nuläget går åt fel håll.

Den verkliga kärnfrågan om kreatörers grundläggande rätt att få ersättning för sitt arbete behöver nu hamna i fokus. Den som skapar något bör ha rätt att förfoga över det. Upphovsrätten är mer än ett sätt att fördela intäkter och kan inte ersättas med en bredbandsskatt eller annat system som ger artister pengar som plåster på såren, men förnekar dem rätta att förfoga över sitt arbete.

Vår utgångspunkt är att modern teknik kräver modern lagstiftning. Sverige är idag tyvärr ett av de länder i Europa som är allra sämst på att skydda sina kreatörer. I våra grannländer finns det gott om exempel på hur man med bredbandsoperatörernas samverkan och modern teknik på olika sätt hjälps åt att förebygga brott. Vi tycker det är fullt rimligt att det i Sverige, precis som i dessa länder, ska vara möjligt för den kreatör som blivit utsatt för ett upphovsrättsintrång att via domstolsprövning få reda på vem som står bakom ett IP-nummer. Detta möjliggör mjukare påföljder som varningsbrev och skadestånd och är i grunden ingen principiell förändring i vårt rättsväsende.

Ett Internet och en virtuell värld utan samma individuella ansvarstagande som i den fysiska världen är inget framtida it-landskap vi vill se. Det är en motsatsbild till vår vision om en sektor som stimulerar nyskapande och attraherar våra bästa talanger inom it, kommunikation och kultur.

För Sverige som ligger i framkant både på it-området och inom skapandet av musik, film och tv innebär detta läge en jättechans. Vi unga politiker och kreatörer vägrar låta det teknikvänliga perspektivet i svensk debatt kidnappas av dem som i själva verket är utvecklingens största fiender. En grundmurat stark upphovsrätt och ett bejakande av ny teknik är två tankar som måste kunna samsas i en modern it-politik.

Dagens debattörer

Miss Li,

artist

Johanna Nilsson,

författare

Andreas Wilson,

skådespelare

Lars Hjälmered,

riksdagsledamot (m)

Magdalena Streijffert,

riksdagsledamot (s)

Tomas Tobé,

riksdagsledamot (m)