Replik: Ge oss en kemikaliepolitik som skyddar både miljön och jobben

  • Zendry Svärdkrona

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik till Lennart Dahléus, Aftonbladet Debatt den 30 september:

EU:s kemikaliepolitik är utsatt för hård kritik, och fler börjar nu reagera på att den kemikaliepolitik som Lennart Dahléus förespråkar är kostsam för samhället utan att förbättra miljön.

Om hälsoproblem berodde på spårbara kemiska ämnen så borde väl det i samband med vårt ökade bruk av kemikalier gå att spåra en mätbar effekt på livslängd, cancerfall och sjukdomar? Enligt Världshälsoorganisationen WHO har medellivslängden i världen gått upp från 45 år 1950 till omkring 66 år 2000, och förutspås öka till 77 år 2050.

Det är inte bara stora kemiföretag som drabbas. I vår nya rapport ”När boten är värre än soten” visas att kostnaderna för REACH kommer att skjutas över på oss konsumenter med stora prishöjningar som följd. REACH beräknas kosta 355 miljarder kronor, minska Europas BNP med 3 procent och beröra 10 miljoner arbetstillfällen. Ett högt pris, vad får vi för det? Inte mycket då de doser man uppmärksammar ofta är så låga att riskerna är obetydliga och ospårbara.

Om substituten verkligen var så överlägsna som Dahléus påstår hade de funnits på marknaden även utan påbuden. De påstått säkrare alternativen används inte så ofta då de är dyrare, av lägre kvalitet eller har fler fel. Vissa av alternativen har visat sig farligare än produkterna de ersatte eller riskerna sämre studerade.

Nu kan vår nya regering bryta tystnaden om den skadliga kemikaliepolitiken och förorda en politik som skyddar miljön och jobben i stället för byråkraternas och miljölobbyns särintressen.

Publisert: