ÅSIKT

”Rambo-kvinnan dagens hjälte”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Mons Kallentoft: Det ständiga prövandet av nya idéer ger framgång

Foto: Sann hjälte Dagens Rambo är ingen muskulös man med krig i sinne. Nej, det är en kvinna som styr med intuition och medkänsla.
Foto: Oavsett om ditt vapen är pistolen, tangentbordet eller sopkvasten så lyft fram Rambokvinnan genom att använda hela din mänsklighet.

Rambokvinnan är här! Den starka, anonyma kvinna som med hela det mänskliga känsloregistret skapar ett samhälle med plats för medmänsklighet och känslomässig nyans bortom profittänkande och egen vinning.

När det idag talas om jämställdhet och kvinnas ställning språkas det mest om styrelseposter och VD-tjänster i börsbolag, att ingenting händer, att statistiken över tid snarare blir sämre än bättre.

Är diskussionen i grunden fruktlös? Finns kanske den mest betydelsefulla makten, den som sätter tonen i samhället, verkligen i det som anses allra högst på samhällsstegen?

Tongivande feminister riktar sig gärna mot männen själva som problemet, men varför inte istället rikta ljuset mot alla Rambokvinnor själva som positiv kraft?

För tyvärr är det så. Vid en viss nivå i karriären, nästan undantagslöst, måste varje kvinna anpassa sig till ett maktspråk sedan århundraden bestämt av männ en, baserat på linjärt strategiskt tänkande, hämtat från krigsteorier.

Och då finns ingen plats för ett tänkande som inkluderar hela människan: medkänsla, intuition, plötsliga infall, osäkerhet och där ett prövande av idéer och olika vägar mot ett kanske inte ens definierat mål är strategin i sig. Ett arbetsliv där möjlighet finns att pröva olika sidor av sig själv (dvs föränderlighet, flexibilitet). Ett arbetsliv och vardagsliv där ett cirkulärt tänkande får styra.

Kriminalkommissarie Malin Fors i min nya roman Midvinterblod är en gestaltning av Rambokvinnan. Med intuition och medkänsla löser de hon uppgifter hon ställs inför, utan att hänfälla åt den bistra, manliga kyla som dominerar i hennes yrkesvärld. Hon sätter tonen för alla.

I Rambokvinnans värld finns en vilja att rådfråga helt olika människor (=nätverkande) för att hitta en mer ”sann” bild på sin verksamhet eller verklighet. Och det finns många små belöningar på vägen, snarare än en stor belöning vid ett uppnått diffust mål.

Många Rambokvinnor finner i moderskapet och den lilla kretsen, full möjlighet att använda hela sitt register, och väljer att hålla sig där för att få balans i tillvaron. Exemplen finns överallt: Vid Björns Trädgård i Stockholm åker gruppen Asfaltsamazonerna skateboard sida vid sida med kidsen, Maria Erixon för ut sitt jeansmärke Nudie över världen, med småskalighet och starka emotionella värden.

Det finns framgång i ett ständigt prövande av idéer.

Tillåts detta synsätt ges utrymme, står nog snart kvinnor i den ”riktiga” toppen utan att tvingas bli tvåtimmarsminkade Annicka Falkengrenkloner, eller mediasvassande Mona Sahlindockor.

Mest påtaglig är Rambokvinnans makt i skuggan av företagens toppar, där de skapar resultat som förbättrar våra liv.

I mitt arbete har jag mött otaliga Rambokvinnor.

Ofta finns de på mellanchefsnivå på marknadsavdelningar där de lotsar förbi manliga ledningars reklam med känslomässiga argument. Männen skulle gärna enbart visa till exempel en diskmaskins tekniska presetanda.

Resultatet av dessa Rambokvinnors arbete: Vi får en reklam som talar ett mänskligt mjukt språk.

Viktigt då reklamen är en stor del av det livsrum där vi lever våra liv och våra barn formas.

Och vad hade H&M varit utan de 80 procent kvinnliga anställda som givits utrymme att forma ett klädföretag som alla begriper och kan vara stolta över?

Så vare sig det är med pistol, tangentbord eller kvastskaft i hand: Vill du visa på, och förbättra kvinnans position i samhället: Lyft fram Rambokvinnan: hon som genom att använda hela sin mänsklighet från dag till dag ger oss ett bra samhälle och ett drägligt liv.

Det finns utrymme för att skapa nya breda nätverk, porträttera i artiklar, romanfigurer, filmkaraktärer, etc, etc. Sträva inte bara efter ”bilden” av makten, utan att visa var den verkliga makten finns redan i dag.

Dagens debattör

Mons Kallentoft

39 år, Stockholm,

författare och

journalist.

Mons Kallentoft