ÅSIKT

Vill du att ditt barn ska bli full – köp ut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vuxna måste ta sitt ansvar och sluta langa till minderåriga, skriver debattören

Foto: Vuxna har ett ovärderligt inflytande vad gäller synen på alkohol hos ungdomar. Våga motstå när en minderårig ber om alkohol, skriver debattören.

DEBATT. Under sommaren konsumeras alkohol som mest. Systembolagets försäljningsstatistik visar att svenskarna dricker mest alkohol under juni, juli och augusti. Men det är inte bara för vuxna som konsumtionen ökar. Alkoholen är även tillgänglig för våra ungdomar - något som orsakar onödiga alkoholskador bland minderåriga.

Alkoholkonsumtionen bland minderåriga minskar stadigt, vilket tyder på en positiv utveckling. Men fortfarande kvarstår problemet: i CAN:s rapport Skolelevers Drogvanor från 2015 svarade 42 procent av de tillfrågade i årskurs 9 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna - sprit står för den största andelen av totalkonsumtionen.

Länsstyrelsen har sedan 2014 - tillsammans med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och organisationen Local Hero - arbetat med kampanjen ”Hejdå alkoholskador!” med syfte att förebygga langning av alkohol till minderåriga. Nytt för i år är att Stockholms stad anställt 26 ungdomar från olika kommuner för att vi ska utveckla antilangningsarbetet i Stockholms stad och län, främst genom informations- och kommunikationsinsatser.

Fler än en tredjedel av de elever som druckit alkohol från Systembolaget uppgav att de vid senaste tillfället fått tag på alkohol genom äldre kompisar, syskon eller kompisars syskon. Men även föräldrar är en vanlig källa. Den gemensamma nämnaren är att det finns en relation mellan langare och konsument.

Enligt studien kan elva procent av 20-25-åringar i Stockholms län tänka sig att köpa ut. Det är allvarlig fakta – flera studier tyder på att den som har en tidig alkoholdebut i högre grad riskerar att falla i missbruk senare i livet.

CAN har med noggranna uppföljningar kunnat se konsekvenserna av detta - att få på käften och ligga med fel person är några exempel. För att förklara mer ingående är det vanligt att i onyktert tillstånd hamna i gräl, tätt följt utav att tappa bort värdesaker och pengar - en av tio uppger att de haft sex de sedan ångrat. Men en telefonintervju genomförd av CAN påvisar också att 64 procent av de tillfrågade minderåriga (födda 1998 och 1996) skulle avstå från alkohol om inte någon de känner är villiga att köpa ut. Ungdomar låter alltså bli alkoholen om den är svårtillgänglig eller när det enda alternativet är att vända sig till en okänd langare. Därför är det viktigt att i det förebyggande arbetet mot langning koncentrera sig på äldre syskon, kompisar och föräldrar. Attitydförändringen hos denna grupp behöver ligga i fokus.

Är ovan presenterade konsekvenser inte nog för att som vuxen reflektera över sina bjudvanor? Och vad är det som får vuxna att köpa ut alkohol till minderåriga?

Langning till minderåriga från närstående handlar inte om organiserad kriminalitet utan om välvilja. Och för polisen är langning skedd mellan släkt och vänner svårkontrollerad. Inte sällan uppger tillfrågade föräldrar i CAN:s undersökningar att de vill ha kontroll över vad och hur stora mängder ens barn dricker. Samtidigt visar fokusgruppsintervjuer av CAN att den som langat sällan deltar vid konsumtionstillfället och att de dricker annat utöver det som av föräldern eller annan närstående är utköpt. Således får föräldrarna inte den kontrollen de eftersträvar.

För mig är det självklart att det inte går att rättfärdiga langning av alkohol till en minderårig. Det leder istället till en rad onödiga skador för konsumenten. Du som vuxen har ett ovärderligt inflytande vad gäller synen på alkohol hos ungdomar. Våga motstå när en minderårig ber om alkohol. Våga att i tidig ålder prata med din eller en närstående tonåring om alkohol för ökad medvetenhet och kunskap. Återhållsamhet rörande en diskussion om alkohol riskerar skapa en odramatisk relation till alkohol som inte är annat än direkt skadlig.

Våga säga nej - i längden leder det till en trygg uppväxt som förebygger ohälsa och skador. Du som är vuxen, var en förebild - inte orsaken.

William Csergö

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt