ÅSIKT

Miljöpartiet visar väg - ni andra följer efter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Vi har påverkat ”dom andra” i hur ett parti bör fungera

Foto: Det svenska politiska systemet och Sverige som land har också i hög grad påverkats av Miljöpartiet, skriver debattören.
Foto: Hugo Qvinth, kandidat till partisekreterare för Miljöpartiet.

DEBATT. Många har under senaste tiden målat upp bilden av Miljöpartiet som ett parti som har fått ge upp sin identitet för att kunna sitta i regering.

Det senaste och mest genomarbetade inlägget är Maggie Strömbergs bok ”Vi blev som dom andra”.

Bokens skildring av att Miljöpartiet har fått anpassa sig är inte fel, men den missar också en viktig aspekt. Det är hur Miljöpartiet faktiskt också påverkat ”dom andra”, i politiken och i synen på hur ett politiskt parti kan och bör fungera.

Ett tydligt exempel är partiledarfrågan. Att Miljöpartiet alltid haft en kvinnlig ledare sedan 80-talet har sannolikt gjort det lättare för kvinnliga ledare att ta sig fram även i andra partier. Att Vänsterpartiet i sitt senaste val av partiledare mycket allvarligt funderade på att som Miljöpartiet ha ett delat ledarskap visar att denna form kan vara en väg framåt för fler partier.

Miljöpartiets öppna och breda processer för förankring och politikutveckling har även de fått fäste hos allt fler partier. Centerpartiets arbete med sitt idéprogram 2012 är ett sådant exempel, som även om det innebar problem för partiledningen visade på en positiv ambition.

Miljöpartiets värnande av demokratin och vilja att få fler att engagera fler i politiken har också gjort avtryck.

I december 2011 satt Moderaternas Per Schlingmann i Skatteskrapan på Södermalm och lyssnade på Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner när han presenterade partiets nya kommunikationsplan. Planen slog fast att vi skulle nå nya grupper genom att tala med människor i vardagen, 250 000 samtal skulle genomföras före valet.

Det tog inte lång tid därefter innan Moderaterna själva presenterade sin samtalskampanj och andra partier följde efter.

Förhoppningsvis blev på så vis fler människor engagerade i politiken vilket kan ha bidragit till det mycket höga valdeltagandet 2014. Ett aktivt arbete för att en fler personer med olika bakgrund ska kunna ta sig an förtroendeuppdrag är också en princip som andra partier värderar allt mer, även om inget riksdagsparti förutom Miljöpartiet ännu har antagit en rotationsprincip som begränsar tiden en politiker får sitta på ett uppdrag.

I själva politiken har Miljöpartiet haft stor påverkan inom många olika områden, men jag vill fokusera på tre saker.

Främst kan vi se att klimat- och miljöfrågorna har blivit något alla partier måste förhålla sig till.

Göran Persson presenterade det gröna folkhemmet, Fredrik Reinfeldt ville 2009 göra Moderaterna till det nya miljöpartiet och Sverige har i dag med Miljöpartiet i regering en bred politisk enighet kring klimatfrågorna i miljömålsberedningen.

Likaså har Miljöpartiet förflyttat Sveriges migrationspolitik under flera olika regeringar mot en öppnare och humanare position. Den senaste tidens åtstramningar är ett stort steg tillbaka men Miljöpartiet kan vara den avgörande kraften för att se till att göra de kapacitetsförstärkningar som krävs för att de tillfälliga restriktiva migrationslagarna blir just tillfälliga.

Det tredje exemplet jag vill lyfta är att Miljöpartiet prioriterat HBTQ-personers rättigheter och drivit en tydligt normkritisk och liberal linje som hjälpt till att förflytta debatten.

Min avsikt är inte säga att allt detta skett enbart på grund av Miljöpartiet, det handlar om många partiers, organisationers och individers arbete. Det är att utmana den förenklade bilden av av att utvecklingen efter att Miljöpartiets inträde på den svenska politiska kartan enbart har påverkat oss.

Det svenska politiska systemet och Sverige som land har också i hög grad påverkats av Miljöpartiet. ”Dom andra” blev också som oss.

En politik och en opinion som i hög grad präglas av humanism och hänsyn till det vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn. Ett politiskt system som värnar demokratiskt inflytande, som öppnar upp för fler att engagera sig i politiken och håller i gång idéutvecklingen genom en stark förankring i samhället.

Det är också i den riktningen jag vill att Miljöpartiet och ”dom andra” ska fortsätta utvecklas.

Hugo Qvinth

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM